Spółka

MiŚOT Spółka Akcyjna

KRS: 0000824003 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON: 385370626

NIP: 626 303 74 81

ADRES:
ul. Antoniego Józefczaka 29/40
41-902 Bytom

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 700 000 zł

Organy spółki

Zarząd:
Krzysztof Czuszek – Prezes Zarządu
Adam Kossowski – Wiceprezes Zarządu
Sebastian Kachel – Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza:
Adam Wołk
Joanna Macek – Czuszek
Adam Rak

Nasze media