Grupa kapitałowa

grupa_logo

Naszym celem było zbudowanie stabilnej i wiarygodnej na rynku Grupy MiŚOT, bazującej na majątku e–Południe Stowarzyszenia. Jej głównym celem biznesowym jest dostarczanie pakietu korzyści, w szczególności obejmujących konkurencyjne cenowo produkty i usługi – głównie na rzecz MiŚOT-ów (czyli Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych), współpracujących w ramach klastra e–Południe. Naszymi klientami są również inni uczestnicy rynku telekomunikacyjnego. Podmioty Grupy funkcjonują w oparciu o przepisy prawa handlowego.

MiŚOT S.A., jako podmiot dominujący w Grupie MiŚOT, dzięki unikalnej fuzji kompetencji i zasobów dostawców kluczowych usług oraz konsolidacji potencjału ich odbiorców w jednej spółce, jest gwarantem realizacji polityki zabezpieczania interesów MiŚOT-ów.

Ważną częścią naszej Grupy jest Fundacja Lokalni, zaangażowana w działalność z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu skierowaną głównie do MiŚOT-ów i środowisk lokalnych, w których działają operatorzy.