Kolejny uczestnik EPIX.Katowice (z redundancją KTW+WAW) – P.P.H.U. Koper Jan

 

MiŚOT P.P.H.U. Koper Jan z Warszawy, legitymujący się EPID-em [KOPERTOM], jest kolejnym uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Katowice oraz EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[KOPERTOM] dołączył do EPIX.Katowice portem 10 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!