Poprzyj wniosek KIKE do premiera. Ciebie to też dotknie!

5 października 2022 roku w biuletynie informacji publicznej Ministra Cyfryzacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Zapisy tych aktów prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Stowarzyszenie e-Południe wraz z KIKE przygotowały otwartą petycję do premiera Morawieckiego z wnioskiem o dodatkowe konsultacje w tej sprawie. Organizacje planują niezwłocznie zwrócić się do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o:

  • niezwłoczne przeprowadzenie dodatkowych konsultacji publicznych oraz zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem MŚP, które w szczególności objęłyby m.in. zmianę art. 66a ust.5 i włączenie MŚP w postępowanie w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka;
  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej dedykowanej MŚP, której celem
    będzie przybliżenie przedsiębiorcom nowych obowiązków wynikających z
    nowelizacji KSC;
  • wstrzymanie prac nad dalszym procedowaniem nowelizacji KSC do czasu
    przeprowadzenia konsultacji publicznych.

Treść całego pisma z uzasadnieniem szkodliwości proponowanych rozwiązań została opublikowana tutaj:

https://www.petycjeonline.com/wniosek_o_dodatkowe_konsultacje_w_sprawie_projektu_ustawy_o_ksc

Wejdź i podpisz się pod petycją!

Po złożeniu podpisu nie zapomnij potwierdzić tego klikając w link otrzymany mailem.