MiŚOT-y w LoRa Alliance

MdI sp. z o.o., należąca do działającej na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych Grupy MiŚOT, została członkiem LoRa Alliance. Udział w międzynarodowej organizacji przyspieszy w Polsce rozwój internetu rzeczy, pozwoli również na realizację projektu Polska LoRaWAN w każdym powiecie.

LoRa Alliance skupia dziś 163 operatorów sieci LoRaWAN w 177 krajach. Organizacja zaangażowana jest we wdrożenie na dużą skalę sieci długiego zasięgu o małej mocy poprzez rozwój i promocję standardu LoRaWAN (przypomnijmy tu, że LoRa jest skrótem angielskich słów long range czyli daleki zasięg). Działające od 2015 roku stowarzyszenie jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się organizacji technologicznych. Jego członkowie ściśle współpracują i wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi rozwoju LoRaWAN.

W listopadzie LoRa Alliance ogłosiło, że LoRaWAN został oficjalnie zatwierdzony jako standard komunikacyjny dla LPWAN przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), który jest wyspecjalizowaną agencją ONZ ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Grupy Badawcze ITU-T gromadzą ekspertów z całego świata w celu opracowania międzynarodowych standardów, znanych jako Rekomendacje ITU-T, które pełnią funkcję elementów definiujących w globalnej infrastrukturze ICT.

MdI jest spółką, której celem jest wykorzystanie potencjału związanego z rozproszonym położeniem w kraju małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, ich możliwości technicznych, biznesowych do budowy i utrzymania ogólnopolskiej sieci LoRaWAN. Jej nazwa jest też skrótem oznaczającym MiŚOT dla Internetu Rzeczy.

– Popularyzacja tej technologii pozwoli operatorom na oferowanie nowych produktów, związanych z monitorowaniem procesów gospodarczych, infrastrukturalnych oraz zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania firm, instytucji i społeczności lokalnych – mówi Adam Kossowski, prezes MiŚOT SA, spółki stojącej na czele Grupy MiŚOT.

Grupa MiŚOT rozpoczęła w 2021 roku projekt „Polska LoRaWAN w każdym powiecie”, którego celem jest budowa ogólnopolskiej sieci LoRaWAN we współpracy z małymi i średnimi operatorami telekomunikacyjnymi. Inkubację przedsięwzięcia wspiera finansowo Stowarzyszenie e-Południe, a koordynacją projektu zajmuje się Grupa MiŚOT. Na polskim rynku telekomunikacyjnym funkcjonuje obecnie ponad 3500 lokalnych dostawców internetu, telefonii i telewizji. Właśnie w oparciu o ich lokalizacje rozwija się projekt. Kilka tygodni temu Grupa MiŚOT zwróciła się do operatorów z propozycją montażu nadajników w będących w ich dyspozycji lokalizacjach.

– Odzew jest duży. Otrzymaliśmy kilkaset potencjalnych lokalizacji, nanieśliśmy je na mapę. Po załatwieniu formalności przyszedł czas na wysyłkę zestawów testowych. Nasze nadajniki najpierw pojawią się w każdym województwie, a następnie powiecie. Potem będziemy obecni z naszą LoRaWAN w każdej gminie – informuje Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA.

LoRaWAN jest radiowym protokołem komunikacyjnym dalekiego zasięgu, pozwalającym urządzeniom – przy niskim poborze mocy – na łączenie się z internetem. Technologia ta jest impulsem do dynamicznego rozwoju internetu rzeczy, ponieważ pozwala na pracę czujnika z baterią przez kilka lat. Dzięki temu spadają koszty utrzymania, a jednocześnie rosną możliwości montażu dużej ilości czujników. Technologia opiera się na otwartym standardzie. Na naszym kontynencie LoRaWAN działa na częstotliwości 868 MHz.

Operatorzy w Europie i na świecie wykazują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem LoRaWAN. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych na dużą skalę, jak i mniejszych, koordynowanych przez lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W oparciu o ten standard oferowane są coraz liczniejsze usługi.

– Ze względu na swoją prostotę to rozwiązanie jest szeroko stosowane między innymi w transporcie i logistyce, do pomiaru poziomu zapylenia, natężenia dźwięku w produkcji, do zdalnego odczytu liczników elektrycznych, gazowych, wodomierzy, monitoringu ludzi, zwierząt i mienia. W inteligentnych miastach wspiera informowanie o dostępności miejsc parkingowych, sterowanie oświetleniem. Na inteligentnych osiedlach i w domach wspiera monitorowanie temperatury, wilgotności, poziomu hałasu i oświetlenia. Technologia LoRaWAN i wykorzystujące ją systemy są odpowiednie dla zastosowań, które wymagają monitorowanie parametrów działania za pomocą różnych dedykowanych czujników – wylicza Krzysztof Czuszek, wiceprezes MiŚOT SA.

Podczas odbywającego się 18 i 19 listopada w Bukowinie Tatrzańskiej Lokalnego Zjazdy MiŚOT prelekcje i panel poświęcone polskiej LoRaWAN cieszyły się dużą popularnością u operatorów oraz potencjalnych użytkowników.

– Pracujemy nad LoRaWAN od kilku lat. Realne zapotrzebowanie na takie usługi zacznie się od 2023 roku. Mam nadzieję, będziemy wtedy już znacznie wyprzedzać konkurencję – powiedział na zjeździe Sebastian Kachel.

Krzysztof Czuszek informował w Bukowinie Tatrzańskiej, że jednym z pierwszych rozwiązań dla LoRaWAN będzie monitorowanie pojazdów i towarów przez duże korporacje transportowe. Podkreślał przy tym, że jego zdaniem operatorzy mają szansę na co najmniej 20 proc. tego rynku.