TeleOdpowiedzialni white trasnp

Szkolenia

Stowarzyszenie e-Południe oraz Fundacja Lokalni, należące do Grupy MiŚOT, w ramach projektu TeleOdpowiedzialni zapraszają do udziału w dwóch szkoleniach oraz warsztatach poświęconych praktycznemu wymiarowi społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają na celu promocję idei CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.


Zajęcia będą służyły przekazaniu wiedzy i budowaniu umiejętności rozwoju modeli biznesowych wykorzystujących narzędzia CSR.

 

Szkolenia i warsztaty są BEZPŁATNE dla uczestników, będą odbywać się w formule on-line. 

 

Warsztaty będą także okazją do prezentacji dokumentów określających zasady i  standardy działania w  grupie małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tj. KODEKSU CSR oraz FILARÓW DZIAŁAŃ na lata 2021-2023. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki wynikające ze zrealizowanych dotychczas przez członków Stowarzyszenia e-Południe projektów CSR. 

 

Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez Zespół Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiadających szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami oraz wdrażania polityk i przygotowania projektów CSR w firmach. 

Ekspertami prowadzącymi warsztaty są:

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

prof. AWSB

dr Karol Jędrasiak

zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB

dr Krzysztof Wrana

zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

dr Mariusz Raczek 

ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) staje się coraz ważniejszym obszarem zarządzania firmą, doskonale uzupełniając klasyczne działania marketingowe i promocyjne. Działania CSR mają na celu budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej m.in. za pracowników i ich rodziny, a także za partnerów biznesowych, otoczenie i środowisko naturalne, w którym firma funkcjonuje. W CSR główny nacisk kładzie się na budowanie pozycji rynkowej firmy dzięki odpowiedniemu kształtowaniu relacji z pracownikami oraz eksponowaniu obecności firmy w otoczeniu, nie tylko wśród klientów, ale także wśród innych grup docelowych, np. mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów. 

Należy podkreślić, że w firmach stosujących zasady CSR zauważa się wiele korzyści, takich jak np. lepsze wykorzystywanie majątku, zasobów i kapitału ludzkiego, wyższą rentowność sprzedaży,  wzrost wartości i efektywności  inwestycji, a także wzrost rozpoznawalności marki na rynku.

Terminy szkoleń

Kontakt

Kontakt dla partnerów