TeleOdpowiedzialni white trasnp

TeleOdpowiedzialny Roku 2023

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2023. Sporo robiliście w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu  w 2023 roku i warto tym pochwalić się. Zachęcamy Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych do przygotowania i wysłania do 29 lutego 2024 roku aplikacji opisujących aktywność w obszarze CSR.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Zjeździe MiŚOT w Janowie Podlaskim w kwietniu 2024 roku. 

Nasz konkurs – dzięki Waszej aktywności – cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników, z czego jesteśmy dumni. W edycji 2022 wpłynęło najwięcej w historii Waszych  aplikacji. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. 

Patroni medialni

TeleOdpowiedzialny Roku 2022

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2022. Dziękujemy Małym i Średnim Operatorom Telekomunikacyjnym za przygotowanie i wysłanie aplikacji opisujących aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Sporo robiliście w obszarze CSR w 2022 roku i warto tym pochwalić się. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Wiśle w marcu 2023 roku. Nasz konkurs – dzięki Waszej aktywności – cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników, z czego jesteśmy dumni.

Patroni medialni

TeleOdpowiedzialny Roku 2021

Grupa MiŚOT oraz Fundacja Lokalni zaprosiły małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych do udziału w konkursie TeleOdpowiedzialny Roku 2021. To już kolejna edycja naszego konkursu, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny w środowisku operatorskim. Zachęcaliśmy do zaprezentowania CSR-owej aktywności Waszej firmy w jednym z trzech (a może w dwóch lub trzech) filarów: Odpowiedzialność biznesowa, Odpowiedzialność za środowisko pracy, Odpowiedzialność w środowisku lokalnym.

Kodeks i Filary

Grupa MiŚOT stawia na promocję i rozwój w środowisku operatorskim społecznej odpowiedzialności biznesu. Należące do niej Stowarzyszenie e-Południe i Fundacja Lokalni opublikowały w październiku 2021 r. zaktualizowaną wersję “Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Branży Telekomunikacyjnej”. Ukazały się również CSR-owe “Filary Działań na lata 2021 – 2023”, które pomogą operatorom w przygotowaniu i realizacji działań z obszaru społecznej odpowiedzialności, a przede wszystkim ułatwią start w konkursie TeleOdpowiedzialny Roku.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie TeleOdpowiedzialny Roku, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatorów Konkursu.

Szkolenia

Dziękujemy Wam za udział w dwóch szkoleniach oraz warsztatach poświęconych praktycznemu wymiarowi społecznej odpowiedzialności biznesu, które miały na celu promocję idei CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.
Zajęcia służyły przekazaniu wiedzy i budowaniu umiejętności rozwoju modeli biznesowych wykorzystujących narzędzia CSR.
Szkolenia i warsztaty były BEZPŁATNE dla uczestników, odbywały się w formule on-line.

TeleOdpowiedzialni

Inicjatywa TeleOdpowiedzialni promuje w środowisku małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Dzielimy się wiedzą, promujemy dobre praktyki, dyskutujemy o modelach współpracy ze społecznością lokalną, w tym  regionalnymi mediami, wspieramy innowacyjność i wzmacnianie relacji z interesariuszami operatorów, promujemy ograniczanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko, a także dobre relacje z pracownikami.

Na potrzeby projektu TeleOdpowiedzialni wyróżniliśmy trzy główne filary działania:

  • odpowiedzialność w środowisku lokalnym,
  • odpowiedzialność za środowisko pracy,
  • odpowiedzialność biznesowa.

W 2018 roku Stowarzyszenie e-Południe zainicjowało przygotowanie i obecnie na bieżąco aktualizuje Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla Branży Telekomunikacyjnej. Zgodnie z zapisami tego dokumentu współpraca operatorów skupionych wokół Stowarzyszenia polega między innymi na wymianie doświadczeń. Stowarzyszenie rozwija bazę dobrych praktyk, która wspiera aktywność CSR-ową u operatorów.

Ważnym podmiotem w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu dla środowiska operatorów telekomunikacyjnych jest Fundacja Lokalni. Organizacja zajmuje się wspieraniem MiŚOT-ów oraz promocją idei lokalności. Wkrótce Fundacja stanie się organizacją pożytku publicznego, co pozwoli jej prowadzić jeszcze bardziej aktywną działalność.

Kluczowym przedsięwzięciem w projekcie jest konkurs TeleOdpowiedzialny Roku, w którym kapituła wyróżnia MiŚOT-ów z całej Polski mogących pochwalić się kompleksowym podejściem do społecznej odpowiedzialności biznesu lub ciekawymi inicjatywami CSR-owymi.

Jednym z priorytetów dla Grupy MiŚOT i należącego do niej Stowarzyszenia e-Południe na najbliższe lata jest dalsza promocja CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Kapituła

Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Joanna Kurowska-Pysz

 
Dyrektor Centrum Transferu Nowych Technologii. Ekspert w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami i funduszami unijnymi. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji i transferem technologii do gospodarki oraz współpracy przedsiębiorstw i samorządów z jednostkami naukowymi. Aktywnie działa w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej. Autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych.
Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Doktor nauk ekonomicznych.

dr Marcin Budziński

 
Pracownik naukowo-dydaktyczny, ekspert, analityk, moderator, kierownik projektów.
Specjalizacja: rozwój lokalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja, planowanie biznesu, zarządzanie projektami, partnerstwo biznesu i sektora kultury, kreatywność i przedsiębiorczość.
Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz i lokalnych dokumentów strategicznych oraz licznych publikacji naukowych i dydaktycznych. Członek Polskiej Akademii Nauk w Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska oraz polskiej sekcji European Regional Science Association. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz czterokrotnie uczestnik wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus. Społecznik i animator postaw przedsiębiorczych, juror konkursów przedsiębiorczości dla młodzieży oraz start-upów.
Członek Zarządu KIGEiT

Eugeniusz Gaca

 
Współautor koncepcji działania lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w grupie Elektrim. W 2008 roku zakończył czynną aktywność zawodową i od tego czasu zaangażowany w szereg przedsięwzięć z zakresu rozwoju telekomunikacji i rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jako doradca w wielu projektach branżowych, a także społecznie w rozwoju działalności KIGEiT. Przewodniczy Grupie roboczej ds. barier inwestycyjnych Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, a także Grupie roboczej ds sieci szerokopasmowych Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Członek Forum Uproszczeń Ministerstwa Rozwoju. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Prezes KIKE

Karol Skupień

 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny i współwłaściciel firmy GIGA Komputer. W strukturach KIKE, od lat wspierał działalność Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej, jednocześnie angażując się w wiele projektów izbowych i operatorskich dot. m.in. nowoczesnych technologii przesyłu video i TV. Członek Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia Siła w Innowacji. Menedżer branży IT i telekomunikacyjnej.
W wolnym czasie wędruje po górach i gra w szachy.
CEO e-SBL.net

Robert Kubica

 
W branży telekomunikacyjnej od wielu lat. Zwolennik integracji środowiska czego dowodem jest spółka e-SBL.net której jest Prezesem. Dodatkowo służy swoim doświadczeniem w radach nadzorczych Inet Group sp. z o.o. , Horyzont Media sp. z o.o. oraz w Komisji Rewizyjnej KIKE. Zwolennik idei zielonej energii którą realizuje w Silesia Solar sp. z o.o.
Redaktor naczelny ICT Professional

Krzysztof Fujarski

 
Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności w branży telekomunikacyjnej i medialnej. Początkowo jako inspektor ds. RiTV w PAR (obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej), następnie prywatny operator telekomunikacyjny (TVK Wojkowice / STI Sp. z o.o.) i menadżer projektów medialnych i telewizyjnych (Art’n’Media / Twoja.TV), a obecnie redaktor naczelny branżowego wydawnictwa (ICT Professional) i koordynator projektów dedykowanych dla MiŚOT – Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (Stowarzyszenie e-Południe / Projekt MdM).
Szef działu promocji Tygodnika Angora

Adam Owczarek

 
Prezes zarządu Stowarzyszenia Potęga Prasy, rzecznik prasowy Teatru Komedii Impro w Łodzi oraz Wioski Artystycznej Janowo, a ponadto dziennikarz, pedagog, wykładowca akademicki, wydawca, menedżer i (niepraktykujący już) muzyk, czasem operator lub realizator wideo. Czas wolny spędza zwykle nad morzem lub jeżdżąc starymi tramwajami i autobusami.

TeleOdpowiedzialni 2022

TeleOdpowiedzialni 2021

TeleOdpowiedzialni 2020

TeleOdpowiedzialni 2019

Media

Kontakt

Kontakt dla partnerów