TeleOdpowiedzialni white trasnp

TeleOdpowiedzialny Roku 2023

Systemia i Ostrog.net TeleOdpowiedzialnymi Roku 2023

 

Tego jeszcze nie było. Kapituła konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2023 wybrała dwóch laureatów nagrody głównej. Po ocenie kilkudziesięciu nadesłanych aplikacji okazało się, że poznańska Systemia i Ostrog.net z Raciborza mają identyczną liczbę punktów. Na antyGali podczas Zjazdu MiŚOT w Janowie Podlaskim nagrodzono obie firmy. Wręczono też dziewięć wyróżnień.

– Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni są coraz bardziej społecznie odpowiedzialni. Aktywnie wspierają potrzebujących, chronią środowisko, dbają o pracowników i otoczenie. Od sześciu lat to pokazujemy i najlepszych nagradzamy w naszym konkursie powiedział Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe, jeden z inicjatorów konkursu TeleOdpowiedzialny Roku.

Nadesłane aplikacje oceniała kapituła w składzie: dr Joanna Kurowska-Pysz, dr Marcin Budziński, Robert Kubica, Krzysztof Fujarski i Adam Owczarek.

Edycję TeleOdpowiedzialny Roku 2023 uroczyście zakończono 11 kwietnia na ogólnopolskim Zjeździe MiŚOT w Janowie Podlaskim.

– Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Jesteśmy dumni, że z edycji na edycję aplikacje są ciekawsze i coraz mniej oczywiste. Najoryginalniejsze nadal będziemy promować, aby również inni operatorzy mogli się nimi inspirować – mówiła podczas uroczystości Aleksandra Czerech, prezes Fundacji Lokalni.

Nagrody w imieniu tegorocznych zwycięzców odebrali Macieja Musioł i Rafał Rzechak z Ostrog.net oraz Maciej Różański z Systemii. Wyróżnieniem głównym na scenie antyGali cieszył się Michał Zając z Fiberway. W imieniu organizatorów laureatów nagradzali: Sebastian Kachel i Adam Kossowski z zarządu Stowarzyszenia e-Południe oraz Aleksandra Czerech i Paweł Gniadek z zarządu Fundacji Lokalni.

– To była kolejna edycja zakończona sukcesem. Otrzymaliśmy więcej niż rok temu aplikacji. Jednak nas najbardziej cieszy coraz lepsze zrozumienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie dziękujemy tym operatorom, którzy co roku zgłaszają ciekawe pomysły. Widać, że dla nich CSR nie jest akcyjny, ale stał się elementem działalności biznesowej, pomysłem na relacje z otoczeniem i pracownikami – komentuje Paweł Gniadek, wiceprezes Fundacji Lokalni.

Organizatorami konkursu były Grupa MiŚOT, Stowarzyszenie e-Południe oraz Fundacja Lokalni. Patronat nad inicjatywą miały isportal.pl, ICT Professional oraz Tygodnik Angora

Patroni medialni

TeleOdpowiedzialny Roku 2022

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2022. Dziękujemy Małym i Średnim Operatorom Telekomunikacyjnym za przygotowanie i wysłanie aplikacji opisujących aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Sporo robiliście w obszarze CSR w 2022 roku i warto tym pochwalić się. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Wiśle w marcu 2023 roku. Nasz konkurs – dzięki Waszej aktywności – cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników, z czego jesteśmy dumni.

Patroni medialni

TeleOdpowiedzialny Roku 2021

Grupa MiŚOT oraz Fundacja Lokalni zaprosiły małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych do udziału w konkursie TeleOdpowiedzialny Roku 2021. To już kolejna edycja naszego konkursu, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny w środowisku operatorskim. Zachęcaliśmy do zaprezentowania CSR-owej aktywności Waszej firmy w jednym z trzech (a może w dwóch lub trzech) filarów: Odpowiedzialność biznesowa, Odpowiedzialność za środowisko pracy, Odpowiedzialność w środowisku lokalnym.

Kodeks i Filary

Grupa MiŚOT stawia na promocję i rozwój w środowisku operatorskim społecznej odpowiedzialności biznesu. Należące do niej Stowarzyszenie e-Południe i Fundacja Lokalni opublikowały w październiku 2021 r. zaktualizowaną wersję “Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Branży Telekomunikacyjnej”. Ukazały się również CSR-owe “Filary Działań na lata 2021 – 2023”, które pomogą operatorom w przygotowaniu i realizacji działań z obszaru społecznej odpowiedzialności, a przede wszystkim ułatwią start w konkursie TeleOdpowiedzialny Roku.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie TeleOdpowiedzialny Roku, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatorów Konkursu.

Szkolenia

Dziękujemy Wam za udział w dwóch szkoleniach oraz warsztatach poświęconych praktycznemu wymiarowi społecznej odpowiedzialności biznesu, które miały na celu promocję idei CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.
Zajęcia służyły przekazaniu wiedzy i budowaniu umiejętności rozwoju modeli biznesowych wykorzystujących narzędzia CSR.
Szkolenia i warsztaty były BEZPŁATNE dla uczestników, odbywały się w formule on-line.

TeleOdpowiedzialni

Inicjatywa TeleOdpowiedzialni promuje w środowisku małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Dzielimy się wiedzą, promujemy dobre praktyki, dyskutujemy o modelach współpracy ze społecznością lokalną, w tym  regionalnymi mediami, wspieramy innowacyjność i wzmacnianie relacji z interesariuszami operatorów, promujemy ograniczanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko, a także dobre relacje z pracownikami.

Na potrzeby projektu TeleOdpowiedzialni wyróżniliśmy trzy główne filary działania:

  • odpowiedzialność w środowisku lokalnym,
  • odpowiedzialność za środowisko pracy,
  • odpowiedzialność biznesowa.

W 2018 roku Stowarzyszenie e-Południe zainicjowało przygotowanie i obecnie na bieżąco aktualizuje Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla Branży Telekomunikacyjnej. Zgodnie z zapisami tego dokumentu współpraca operatorów skupionych wokół Stowarzyszenia polega między innymi na wymianie doświadczeń. Stowarzyszenie rozwija bazę dobrych praktyk, która wspiera aktywność CSR-ową u operatorów.

Ważnym podmiotem w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu dla środowiska operatorów telekomunikacyjnych jest Fundacja Lokalni. Organizacja zajmuje się wspieraniem MiŚOT-ów oraz promocją idei lokalności. Wkrótce Fundacja stanie się organizacją pożytku publicznego, co pozwoli jej prowadzić jeszcze bardziej aktywną działalność.

Kluczowym przedsięwzięciem w projekcie jest konkurs TeleOdpowiedzialny Roku, w którym kapituła wyróżnia MiŚOT-ów z całej Polski mogących pochwalić się kompleksowym podejściem do społecznej odpowiedzialności biznesu lub ciekawymi inicjatywami CSR-owymi.

Jednym z priorytetów dla Grupy MiŚOT i należącego do niej Stowarzyszenia e-Południe na najbliższe lata jest dalsza promocja CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Kapituła

Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Joanna Kurowska-Pysz

 
Dyrektor Centrum Transferu Nowych Technologii. Ekspert w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami i funduszami unijnymi. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji i transferem technologii do gospodarki oraz współpracy przedsiębiorstw i samorządów z jednostkami naukowymi. Aktywnie działa w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej. Autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych.
Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Doktor nauk ekonomicznych.

dr Marcin Budziński

 
Pracownik naukowo-dydaktyczny, ekspert, analityk, moderator, kierownik projektów.
Specjalizacja: rozwój lokalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja, planowanie biznesu, zarządzanie projektami, partnerstwo biznesu i sektora kultury, kreatywność i przedsiębiorczość.
Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz i lokalnych dokumentów strategicznych oraz licznych publikacji naukowych i dydaktycznych. Członek Polskiej Akademii Nauk w Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska oraz polskiej sekcji European Regional Science Association. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz czterokrotnie uczestnik wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus. Społecznik i animator postaw przedsiębiorczych, juror konkursów przedsiębiorczości dla młodzieży oraz start-upów.
Członek Zarządu KIGEiT

Eugeniusz Gaca

 
Współautor koncepcji działania lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w grupie Elektrim. W 2008 roku zakończył czynną aktywność zawodową i od tego czasu zaangażowany w szereg przedsięwzięć z zakresu rozwoju telekomunikacji i rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jako doradca w wielu projektach branżowych, a także społecznie w rozwoju działalności KIGEiT. Przewodniczy Grupie roboczej ds. barier inwestycyjnych Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, a także Grupie roboczej ds sieci szerokopasmowych Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Członek Forum Uproszczeń Ministerstwa Rozwoju. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Prezes KIKE

Karol Skupień

 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny i współwłaściciel firmy GIGA Komputer. W strukturach KIKE, od lat wspierał działalność Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej, jednocześnie angażując się w wiele projektów izbowych i operatorskich dot. m.in. nowoczesnych technologii przesyłu video i TV. Członek Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia Siła w Innowacji. Menedżer branży IT i telekomunikacyjnej.
W wolnym czasie wędruje po górach i gra w szachy.
CEO e-SBL.net

Robert Kubica

 
W branży telekomunikacyjnej od wielu lat. Zwolennik integracji środowiska czego dowodem jest spółka e-SBL.net której jest Prezesem. Dodatkowo służy swoim doświadczeniem w radach nadzorczych Inet Group sp. z o.o. , Horyzont Media sp. z o.o. oraz w Komisji Rewizyjnej KIKE. Zwolennik idei zielonej energii którą realizuje w Silesia Solar sp. z o.o.
Redaktor naczelny ICT Professional

Krzysztof Fujarski

 
Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności w branży telekomunikacyjnej i medialnej. Początkowo jako inspektor ds. RiTV w PAR (obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej), następnie prywatny operator telekomunikacyjny (TVK Wojkowice / STI Sp. z o.o.) i menadżer projektów medialnych i telewizyjnych (Art’n’Media / Twoja.TV), a obecnie redaktor naczelny branżowego wydawnictwa (ICT Professional) i koordynator projektów dedykowanych dla MiŚOT – Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (Stowarzyszenie e-Południe / Projekt MdM).
Szef działu promocji Tygodnika Angora

Adam Owczarek

 
Prezes zarządu Stowarzyszenia Potęga Prasy, rzecznik prasowy Teatru Komedii Impro w Łodzi oraz Wioski Artystycznej Janowo, a ponadto dziennikarz, pedagog, wykładowca akademicki, wydawca, menedżer i (niepraktykujący już) muzyk, czasem operator lub realizator wideo. Czas wolny spędza zwykle nad morzem lub jeżdżąc starymi tramwajami i autobusami.

TeleOdpowiedzialni 2022

TeleOdpowiedzialni 2021

TeleOdpowiedzialni 2020

TeleOdpowiedzialni 2019

Kontakt

Kontakt dla partnerów