Szkolenia

Stowarzyszenie e-Południe oraz Fundacja Lokalni, należące do Grupy MiŚOT, w ramach projektu TeleOdpowiedzialni zapraszają do udziału w dwóch szkoleniach oraz warsztatach poświęconych praktycznemu wymiarowi społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają na celu promocję idei CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.


Zajęcia będą służyły przekazaniu wiedzy i budowaniu umiejętności rozwoju modeli biznesowych wykorzystujących narzędzia CSR.

 

Szkolenia i warsztaty są BEZPŁATNE dla uczestników, będą odbywać się w formule on-line. 

 

Warsztaty będą także okazją do prezentacji dokumentów określających zasady i  standardy działania w  grupie małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tj. KODEKSU CSR oraz FILARÓW DZIAŁAŃ na lata 2021-2023. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki wynikające ze zrealizowanych dotychczas przez członków Stowarzyszenia e-Południe projektów CSR. 

 

Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez Zespół Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiadających szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami oraz wdrażania polityk i przygotowania projektów CSR w firmach. 

Ekspertami prowadzącymi warsztaty są:

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

prof. AWSB

dr Karol Jędrasiak

zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB

dr Krzysztof Wrana

zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

dr Mariusz Raczek 

ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) staje się coraz ważniejszym obszarem zarządzania firmą, doskonale uzupełniając klasyczne działania marketingowe i promocyjne. Działania CSR mają na celu budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej m.in. za pracowników i ich rodziny, a także za partnerów biznesowych, otoczenie i środowisko naturalne, w którym firma funkcjonuje. W CSR główny nacisk kładzie się na budowanie pozycji rynkowej firmy dzięki odpowiedniemu kształtowaniu relacji z pracownikami oraz eksponowaniu obecności firmy w otoczeniu, nie tylko wśród klientów, ale także wśród innych grup docelowych, np. mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów. 

Należy podkreślić, że w firmach stosujących zasady CSR zauważa się wiele korzyści, takich jak np. lepsze wykorzystywanie majątku, zasobów i kapitału ludzkiego, wyższą rentowność sprzedaży,  wzrost wartości i efektywności  inwestycji, a także wzrost rozpoznawalności marki na rynku.

Terminy szkoleń

Szkolenie nr 1

Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu firmą ​

Czas trwania:

12:00 – 16:00

 

Prowadzący:

dr Krzysztof Wrana

zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

dr Mariusz Raczek 

ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

 

 

Cel:

Zapoznanie uczestników warsztatu z istotą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i możliwościami wykorzystania działań CSR w firmie. 

 

Tematyka:   

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyjaśnienie pojęcia i znaczenia
  w biznesie.
 • Relacje między CSR a marketingiem i promocją firmy.
 • Analiza potrzeb otoczenia i interesariuszy jako wstęp do projektowania działań CSR.
 • Modele i narzędzia CSR w firmie. 
 • Włączenie działań CSR do strategii rozwoju firmy. 

 

Czas trwania:

3 części x po 60 minut, dwie przerwy po 15 minut.  

 

Szkolenie nr 2

Społeczna odpowiedzialność biznesu w środowisku MiŚOT – zasady, filary mechanizmy.

Czas trwania:

12:00 – 16:00

 

Prowadzący:

dr Karol Jędrasiak

zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB

dr Krzysztof Wrana

zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

dr Mariusz Raczek 

ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB

 

 

Cel:

Zapoznanie uczestników z normami i standardami działań CSR w środowisku MiŚOT oraz dobrymi praktykami wypracowanymi przez MiŚOT-ów. 

 

Tematyka: 

 • Normy i standardy w procesie wdrażania CSR.
 • Kodeks CSR Stowarzyszenia e-Południe.
 • Filary działań Stowarzyszenia e-Południe na lata 2021-2023.
 • Modelowe działania CSR realizowane na rynku – przegląd dobrych praktyk.
 • Studia przypadków wybranych działań CSR w środowisku MiŚOT.

 

Czas trwania:

3 części x po 60 minut, dwie przerwy po 15 minut  

Szkolenie nr 3

(Warunkiem zapisania się na warsztaty jest udział w dwóch wcześniejszych szkoleniach. Zapisy zostaną uruchomione w październiku.)

Projektowanie skutecznych działań CSR-owych i mapy drogowej ich realizacji

Czas trwania:

12:00 – 16:00

 

Prowadząca:

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

prof. AWSB

 

 

Cel:

Zapoznanie uczestników warsztatu z kluczowymi zasadami projektowania, realizacji i ewaluacji działań CSR. 

 

Tematyka:  

 • Diagnoza potrzeb firmy i jej otoczenia w zakresie CSR.  
 • Ocena potencjału firmy w zakresie zaangażowania w CSR. 
 • Definiowanie celów i rezultatów projektu CSR-owego.  
 • Kształtowanie relacji z klientami i grupami docelowymi projektu CSR-owego.  
 • Budowanie przekazu CSR-owego zgodnego ze strategią firmy. 
 • Wybrane aspekty realizacji projektu CSR-owego (budżet, promocja, organizacja działań). 
 • Ewaluacja projektu CSR-owego.    

 

Czas trwania:

3 części x po 60 minut, dwie przerwy po 15 minut  

Kontakt

Kontakt dla partnerów