Systemia.pl nagrodzona tytułem TeleOdpowiedzialny Roku 2020

Systemia.pl okazała się najlepsza w trzeciej edycji, organizowanego przez Stowarzyszenie e-Południe, konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2020. Kapituła, składająca się głównie z przedstawicieli branży telekomunikacyjnej oraz ekspertów zajmujących się badaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, uznała, że aktywność CSR-owa wielkopolskiej spółki zasługuje na największe uznanie.

Kapituła – oprócz głównej nagrody – przyznała również wyróżnienia dla firm: Interkonekt, Kolnet, Promedia. W finale znalazły się jeszcze Beskid Media, Danar, HLG, IT 4 Polska, Malborskie Światłowody i Piekary.net.

Tegoroczną edycję konkursu można uznać za sukces. Wpłynęło więcej zgłoszeń niż w poprzednich latach, a działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu 10 finalistów były bardzo ciekawe. 

– Mamy powody do optymizmu, gdyż w środowisku Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych rośnie świadomość i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy aktywnie działają w środowiskach lokalnych, dzięki ciągłemu kontaktowi z klientami mają świadomość potrzeb w najbliższym otoczeniu. Operatorzy coraz większą uwagę zwracają również na standardy zatrudnienia, BHP i ochrony środowiska. To wszystko składa się na nowoczesny CSR. Warto o tym mówić i pokazywać w środowisku dobre praktyki – informuje Sebastian Kachel, członek zarządu Stowarzyszenia e-Południe.

Z przesłanych na konkurs aplikacji wynika, że CSR kojarzy się dziś już nie tylko z firmową charytatywnością. Równie ważne są: troska o prawa pracownicze, BHP, ochrona środowiska, ochrona mniejszości i tak zwanych grup defaworyzowanych oraz szeroko rozumiana edukacja. Wielu MIŚOT-ów, patrzących kompleksowo na te zagadnienia, już dziś cieszy się w swoich środowiskach zasłużoną opinią nowoczesnych firm społecznie wrażliwych.

– Stowarzyszenie e-Południe powstało, by pomagać MiŚOT-om w działalności. Nadal będziemy wspierać środowisko również w obszarze CSR. Przed nami kolejne edycje naszego konkursu. Chcemy również intensywniej szkolić w tym obszarze, jak również różnymi kanałami informować o dobrych praktykach – mówi Adam Kossowski, prezes zarządu Stowarzyszenia e-Południe.

Laureatów TeleOdpowiedzialnych poznaliśmy 21 stycznia 2021 roku podczas Wirtualnego Spotkania MiŚOT-ów, podsumowującego całoroczną działalność Stowarzyszenia e-Południe. – Wcześniej wręczaliśmy nagrody na dużych wydarzeniach branżowych. W tym roku – ze względu na pandemię – uroczystość miała wirtualny charakter. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach wrócimy do poprzedniej formuły – dodaje Sebastian Kachel. Sponsorem nagrody (spawarki światłowodowej) dla TeleOdpowiedzialnego Roku 2020 była firma XBEST.