Rusza spółka małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych

Stowarzyszenie e-Południe, działające od 2008 roku na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tworzy grupę kapitałową, której liderem będzie spółka MiŚOT SA. Ponad 61 proc. jej akcji trafi do operatorów, którzy jednocześnie będą jej klientami. Jest to początkiem realnej integracji biznesowej rozproszonej do tej pory znaczącej (blisko ⅓ rynku) części polskiego rynku telekomunikacyjnego.

– W 2019 roku poprosiliśmy środowisko o zaufanie i cierpliwość. Obiecaliśmy, że otworzymy nowy etap w rozwoju małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Mimo pandemii pracowicie spędziliśmy ostatnie kilkanaście miesięcy. Dziś powstaje stabilna i wiarygodna dla rynku Grupa MiŚOT, która czerpie z wypracowanego przez kilkanaście lat dorobku Stowarzyszenia e-Południe. Jej celem będzie skuteczna działalność na rzecz MiŚOT-ów (małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych), czyli dostarczanie konkurencyjnych cenowo produktów i usług. Najważniejsze jednak, że spółka będzie należeć do operatorów. To będzie ich i pracujący dla nich podmiot! – mówi Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Nowa struktura będzie oparta na przepisach prawa handlowego, choć Stowarzyszenie e-Południe nadal będzie ważną częścią Grupy. W skład grupy kapitałowej wejdzie holder – spółka MiŚOT SA, posiadająca po 100 proc. udziałów w: EPIX Sp. z o.o. (największy w Polsce prawdziwie neutralny i niezależny punkt wymiany ruchu, zapewnia operatorom tani i prosty dostęp do usług IP własnych i dostawców krajowych i zagranicznych oraz wszystkich integratorów IPTV; posiada trzy główne węzły: Katowice, Warszawa i Poznań), Projekt MdM Sp. z o.o. (skupia media branżowe, promujące i integrujące środowisko MiŚOT-ów, z których lokalni operatorzy mogą czerpać wiedzę i bieżące informacje) i Projekt MdO Sp. z o.o. (umożliwiła MiŚOT-om start pod wspólną marką w przetargach na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki czemu wyrównano szanse w stosunku do operatorów korporacyjnych, a mniejsi operatorzy odnieśli sukces – pozyskali w latach 2018 – 2021 w postępowaniach organizowanych przez NASK ponad 3000 lokalizacji, obecnie podmiot przygotowuje się do kolejnych dużych postępowań).

Stowarzyszenie e-Południe ma zaś 50 proc. udziałów w Projekt MdS Sp. z o.o. (powstała w celu wypracowania rozwiązań i produktów podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa u MiŚOT i ich klientów) oraz 100 proc. udziałów w Projekt MdI Sp. z o.o. (wykorzystuje potencjał związany z rozproszonym położeniem w kraju MiŚOT-ów, ich możliwości techniczne, biznesowe do budowy i utrzymania ogólnopolskiej sieci Internetu Rzeczy), nadal też będzie fundatorem w działającej na rzecz środowiska operatorskiego Fundacji Lokalni.

– Nasze spółki i Stowarzyszenie prowadzą również wiele innych interesujących projektów. Na przykład TeleCentrum oferuje profesjonalne call center dopasowane do możliwości MiŚOT-ów. TeleKlasa to platforma wspierająca zdalną edukację, zaś projekt TeleOdpowiedzialni promuje w środowisku społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie mam wątpliwości, że kolejny nasz projekt Lokalni.pl będzie sukcesem dla małych i średnich operatorów dzięki skutecznej promocji ich marek w ramach idei lokalności – mówi Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

MiŚOT SA i Stowarzyszenie e-Południe pracują nad przygotowaniem kolejnych projektów oraz asymilacją lub uruchomieniem spółek działających w nowych obszarach. – Grupa MiŚOT chce dostarczać środowisku operatorskiemu kompleksowe produkty i usługi. Choć operatorzy staną się akcjonariuszami MiŚOT SA, to nadal będą prowadzić własną działalność gospodarczą. Akcje spółki obejmowane będą przez osoby fizyczne – wspólników małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – informuje Sebastian Kachel, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia e-Południe.

Zakłada się, że operatorzy obejmą nie mniej niż 61 proc. akcji MiŚOT SA, zaś nie więcej niż 31 proc. walorów pozostanie w dyspozycji Stowarzyszenia e-Południe. – To środowisko zdecyduje o kryteriach przydziału akcji. W najbliższych tygodniach czeka nas sporo pracy przy wypracowaniu przejrzystego modelu i terminarza ich udostępniania. Nie mam jednak wątpliwości, że najbardziej będziemy premiować wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem e-Południe i zakup naszych produktów. Dziś w EPIX-e mamy ponad 800 uczestników i to oni na początku staną się właścicielami akcji MiŚOT SA – informuje Krzysztof Czuszek.

Model biznesowy Grupy MiŚOT zakłada, że spółki zależne – ze względu na optymalizację kosztów – będą miały minimalne operacyjne organy wymagane przez prawo. MiŚOT SA będzie zarządzać Grupą w obszarach: strategii, finansów, nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, projektowania struktury organizacyjnej, komunikacji zintegrowanej, relacji i rozliczeń między podmiotami Grupy.

***

28 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe, które wyraziło zgodę na podjęcie działań faktycznych, prawnych i biznesowych dotyczących utworzenia Grupy MiŚOT. Podjęta została również uchwała dotycząca wniesienia do MiŚOT SA udziałów w spółkach: Projekt MdM Sp. z o.o., Projekt MdO Sp. z o.o. oraz EPIX Sp. z o.o. Wyrażono również pozytywną opinię w sprawie zmian w statucie MiŚOT SA. Wkrótce zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MiŚOT SA.