Monetyzacja LoRaWAN – współpraca Grupy MiŚOT z Sencito przypieczętowana umową

Projekt MdI z Grupy MiŚOT i czeska spółka Sencito.com podpisały umowę o współpracy. Razem będą rozwijać usługi związane z rozwojem projektu Polski Internet Rzeczy w oparciu o MiŚOT-ową sieć LoRaWAN oraz rozwiązania technologiczne czeskiego partnera.

Od 2021 roku Grupa MiŚOT buduje polską sieć LoRaWAN.

– Wykorzystujemy  potencjał związany z rozproszonym położeniem w kraju małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, ich możliwości techniczne i biznesowe do budowy i utrzymania ogólnopolskiej sieci – mówi Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA.

Popularyzacja technologii LoRaWAN pozwoli na oferowanie klientom indywidualnym, biznesowi i administracji nowych produktów, związanych przede wszystkim z monitorowaniem procesów gospodarczych, infrastrukturalnych oraz zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania firm, instytucji i społeczności lokalnych.

– Dzięki nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej, dostarczonej przez lokalnych operatorów, pojawi się wiele nowych rozwiązań dla firm, administracji i domu, co przełoży się na wzrost przychodów u operatorów oraz zwiększy zakres ich współpracy z partnerami – informuje Adam Kossowski, wiceprezes MiŚOT SA.

Umowa o współpracy pomiędzy Sencito.com a Projektem MdI zapewnia Grupie MiŚOT wyłączność na oferowanie i wdrażanie w Polsce rozwiązań zagranicznego partnera. Sencito.com dysponuje platformą integracyjną służącą do zbierania, analizy i prezentacji danych z urządzeń IoT (Internet Rzeczy), zaprojektowaną do współpracy z siecią LoRaWAN. – Nasza platforma przeznaczona jest przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego, może być również narzędziem dla przemysłu, spółdzielni mieszkaniowych i gestorów sieci przesyłowych – informuje Rostislav Opach, członek zarządu Sencito.com.

– Dzięki naszej współpracy wiele gmin w Polsce może wprowadzić u siebie rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy, przez co ułatwią życie mieszkańcom, funkcjonowanie swoim spółkom i staną się inteligentnymi samorządami. Nasz partner ma już wiele takich wdrożeń w swoim kraju, wkrótce podobne pojawią się w Polsce. Będziemy je szeroko prezentować – mówi Krzysztof Czuszek, prezes MiŚOT SA.

IoT pozwala na łączenie różnych urządzeń z internetem. Na odległość zapewnia doskonały przegląd wszystkiego, co interesuje użytkowników – od natężenia ruchu ulicznego, poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza, pracy ludzi i urządzeń, wykorzystania energii, przez poziom zapełnienia kontenerów na sortowane odpady, wysokość wód, aż po stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolach. Lista funkcjonalności ciągle wydłuża się.

– Internet Rzeczy jest potężnym pomocnikiem dla gmin i obywateli, którego docenia się nie tylko w chwilach nieprzewidywalnych zdarzeń, ale i przy podejmowaniu strategicznych decyzji albo automatyzowaniu procesów – przekonuje Rostislav Opach.

Rozwiązanie opracowane przez Sencito zawiera bezpłatną aplikację mobilną dla iOS i Androida, która prezentuje dane z czujników i jest jednocześnie narzędziem komunikacji w gminie. Informacje są przetwarzane w czytelne wykresy. Ponadto pozwala na ustalenie zakresu udostępnianych informacji – samorząd, poszczególne służby miejskie mogą dysponować szerszymi zakresami danych niż mieszkańcy, którzy oczekują przede wszystkim tych niezbędnych do ich funkcjonowania. Dane mogą być prezentowane również na tablicach informacyjnych i stronach internetowych.

Dodatkowo mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie mogą za pomocą platformy monitorować swoje prywatne czujniki w ramach licencji gminy. W ten sposób domowe czujniki dwutlenku węgla, tlenku węgla czy alarmowe mogą być obsługiwane w ramach Sencito.