MiŚOT Akademia – dwa szkolenia stacjonarne w styczniu

W pierwszym miesiącu nowego roku zaplanowane są dwa szkolenia stacjonarne MiŚOT Akademii w Katowicach. Pierwsze ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie sprzedaży, drugie poznanie typu osobowości w zarządzaniu.

Edukacyjny projekt Grupy MiŚOT, który wspiera rozwój kompetencji małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, rozwija się, by stale proponować szkolenia dedykowane dla MiŚOT-ów.

Rynek szkoleniowy jest bardzo bogaty w różnego rodzaju oferty. Wiele spośród nich, nawet jeśli są świetne same w sobie, w większości uczą sprzedaży produktów. Do usług, szczególnie takich jak internet, trzeba mieć nieco inne podejście. Program wspierany przez Grupę MiŚOT ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym. Na szkoleniach dedykowanym branży się jednak nie kończy, bo Grupa wspiera operatorów również w zakresie obniżania kosztów, proponując kształcenie w bardzo atrakcyjnych cenach.

Edukacja online i offline

Poza bazą szkoleń online, MiŚOT Akademia organizuje również szkolenia stacjonarne, w czasie których uczestnicy nabywają umiejętności oraz mogą wymieniać się doświadczeniami, co dodatkowo pozytywnie wpływa na efekty szkoleń.

Rozbudowane szkolenie dla handlowców

Podnoszenie kwalifikacji pracowników sił sprzedażowych bezpośrednio przenosi się na wzrost zysków. Dwudniowe, stacjonarne warsztaty odbędą się w Katowicach w terminie 11 – 12 stycznia 2023 roku. Mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie sprzedaży w kanałach D2D, B2C oraz BOK. Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących handlowców, jak i tych, którzy mają już doświadczenie, chcą jednak zwiększyć sprzedaż.

W pierwszym dniu handlowcy dowiedzą się, jak tworzyć plany sprzedażowe poprzez systematyczną pracę, konsekwencję oraz samodyscyplinę. Nauczą się, jak rozpoznawać potrzeby klientów, jakie kupujący może mieć obiekcje, skutecznie dopasowywać usługi do potrzeb, przedstawiać ofertę uwypuklając jej unikalną wartość oraz bronić ceny.

Kolejnego dnia przedstawione i przećwiczone zostaną takie elementy jak sprzedaż bezpośrednia, budowanie relacji z klientem, układanie planu dnia, otwieranie drzwi, rozpoczęcie rozmowy handlowej, skupienie uwagi klienta, wybranie właściwego scenariusza sprzedażowego, domykanie sprzedaży na pierwszym spotkaniu, badanie satysfakcji oraz przedłużanie umów. Kursanci dowiedzą się również tego, jak skutecznie rozmawiać przez telefon oraz inne kanały komunikacji. Nauczą się dobierania technik prowadzenia rozmowy z klientem, szczególnie w sytuacji, kiedy pojawiają się trudne emocje. Nie zabraknie również budowania pozytywnego wizerunki firmy przez obsługę na najwyższym poziomie.

Warsztaty poprowadzi trener MiŚOT Akademii — Marcin Orocz.

Szkolenie dostępne jest w najlepszym sklepie pod adresem:

https://sklep.misot.pl/szkolenie-dla-handlowcow

Szkolenie z typów osobowości w zarządzaniu

To kolejna pozycja w styczniowym kalendarzu szkoleń stacjonarnych, jakie organizuje dla małych i średnich operatorów MiŚOT Akademia. Kurs ma na celu poznanie własnego typu osobowości oraz nauczy kursantów rozpoznawać typy innych osób. Dzięki temu uczestnicy szkolenia poznają swoje mocne i słabe strony oraz będą umieć rozpoznawać je u innych.

Wiedza zawarta w szkoleniu pozwala na ocenę, jakimi zadaniami najlepiej zajmować się osobiście, a jakie bezwzględnie delegować pracownikom. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na jakie problemy w rozmowach z innymi typami osobowości mogą napotkać oraz jak je wyeliminować. Usłyszą o tym, jak mówić, by być uważnie wysłuchanym i dotrzeć ze swoim przekazem do pracownika, wspólnika, klienta, a nawet członka rodziny. Jakich argumentów użyć, by skutecznie przekonać rozmówcę i na niego wpływać i motywować, dowiedzą się uczestnicy szkolenia, które poprowadzi Piotr Pytel, trener MiŚOT Akademii, 26 stycznia 2023 roku w Katowicach. Więcej informacji dostępnych jest w najlepszym sklepie: https://sklep.misot.pl/szkolenie-z-zakresu-typow-osobowosci-w-zarzadzaniu

MiŚOT Akademia to wyjątkowa przestrzeń do rozwoju dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych realizowany przez Grupę MiŚOT, wsparcie to sprawia, że ceny są wyjątkowo atrakcyjne, wszystko ze względu na to, by to MiŚOT-y czerpały jak najwięcej korzyści. Każdy z małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, który jeszcze tego nie zrobił, powinien jak najszybciej wykupić dostęp do MiŚOT Akademii, za pośrednictwem najlepszego sklepu.