Polski Internet Rzeczy

MiŚOT dla internetrzeczy.pl. Spółka, której celem jest wykorzystanie potencjału związanego z rozproszonym położeniem w kraju Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych, ich możliwości technicznych, biznesowych do budowy i utrzymania ogólnopolskiej sieci LoRaWAN. Popularyzacja tej technologii pozwoli na oferowanie nowych produktów, związanych z monitorowaniem procesów gospodarczych, infrastrukturalnych oraz zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania firm, instytucji i społeczności lokalnych.

MiŚOT for internetrzeczy.pl. The company’s objective is to use the potential associated with the dispersed location in the country of Small and Medium Telecommunications Operators, their technical and business capabilities to build and maintain a nationwide LoRaWAN network. Popularisation of this technology will allow for offering new products related to monitoring of economic and infrastructural processes and ensuring safe functioning of companies, institutions and local communities.

0

województw bierze udział w projekcie

MEDIA

NEWS

Projekt MdI Sp. z o.o.
ul. Józefczaka 29/40 | 41-902 Bytom
NIP: 6263028594 | REGON: 36933471 | KRS: 0000715533