Lokalny Zjazd MiŚOT i Konferencja KIKE – warto być na obu

Już we wrześniu odbędzie się Konferencja KIKE 2022, która znacząco różni się od Lokalnych Zjazdów MiŚOT. Ma inny zakres, charakter i cel. Wydarzenie to uzupełnia, a częściowo też podsumowuje cykl zjazdów, prezentując przedstawicielom administracji publicznej problemy małych i średnich operatorów.

 

– Integracja całego naszego środowiska jest kluczowa dla naszej przyszłości – podkreśla Bogdan Kozicki, członek zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. – Każda z Konferencji KIKE jest idealnym sposobem na spotkanie się, a także poznanie najnowszych rozwiązań technicznych i prawnych. 

 

Konferencja prezentuje też środowisko małych i średnich operatorów w kontekście całego rynku telekomunikacyjnego. Obecni na niej przedstawiciele administracji publicznej są bezpośrednio informowani o najważniejszych problemach branży i angażowani w dyskusje dotyczące bardzo konkretnych zagadnień prawnych czy ekonomicznych. Przekonują się oni, że wprowadzane przez nich rozwiązania i przepisy prawa przekładają się na sytuację konkretnych, licznie reprezentowanych podczas wydarzenia, aktywnych przedsiębiorców z branży.

 

Zwykle też na początku wydarzenia, dzięki obecności przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, uczestnicy zapoznają się z ostatnio wydanymi przez Urząd decyzjami oraz procedowanymi projektami z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki.

 

Nie jest też przesadą stwierdzenie, że obecność każdego z przedstawicieli operatorów wspiera izbę w walce o lepsze prawo i pokazuje jej siłę jako organizacji posiadającej silne wsparcie ze strony środowiska.

Kompleksowo i merytorycznie

 

– Konferencja daje nam też możliwość wymiany doświadczeń oraz spojrzenia na nasze biznesy z boku – dodaje Adam Wołk-Jankowski, członek zarządu KIKE. – Organizacja wydarzenia wspólnie z Grupą MiŚOT oraz Fundacją Nasza Wizja zapewnia też wysoki poziom merytoryczny prezentacji, szerokie spojrzenie na rynek i czekające nas zmiany. Pozwala wreszcie spotkać się w jednym miejscu wielu osobom, które pracują na rzecz branży.

 

Dzięki bogatej agendzie przez trzy dni operatorzy poznają przepisy prawa – także na etapie przygotowywania nowych rozwiązań. Odbywające się równolegle ścieżki tematyczne pozwalają uzyskać kompleksowe informacje z konkretnej dziedziny.

Wrześniowa Konferencja KIKE pomyślana jest także jako wydarzenie ogólnopolskie i odbywa się w centrum kraju, co w oczywisty sposób sprzyja spotkaniu operatorów z całej Polski.

 

– KIKE wspiera wszelkie inicjatywy, które integrują środowisko ISP – podkreśla Karol Skupień, prezes izby. – Wspólna konferencja z Grupą MiŚOT i Fundacją Nasza Wizja to okazja do wymiany doświadczeń, udziału w panelach dyskusyjnych, które poruszają problematykę pod kątem prawnym, biznesowym i technicznym. Wszystkie te działania budują silną pozycję rynkową naszych członków.

 

 Wspólne konferencje to dla nas oczywisty kierunek rozwoju współpracy, gdzie hasło Razem możemy więcej! stało się realnym odzwierciedleniem podejmowanych działań wszystkich organizatorów – zaznacza Krzysztof Czaja z Fundacji Nasza Wizja. – Wspieramy merytorycznie konferencję KIKE od lat, gdyż jest ona okazją do zapoznania się z najnowszymi wyzwaniami komunikacji elektronicznej.

 

Prezesi KIKE, MiŚOT SA i Fundacji Nasza Wizja

Bliżej i częściej

W przeciwieństwie do ogólnopolskiej Konferencji KIKE Lokalne Zjazdy MiŚOT organizowane są w konkretnych częściach Polski, bliżej lokalnych operatorów. Pojawiają się na nich przedstawiciele wielu firm, którzy nie bywają regularnie na dużych konferencjach.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż na każdy z dotychczasowych lokalnych zjazdów przybyło sporo MiŚOT-ów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w tego typu imprezach – podkreśla Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i jednocześnie wiceprezes MiŚOT SA. – Nasze działania zmierzające do wydobywania z szafy nieśmiałych operatorów odnoszą skutek i – jak sądzę – spowodują zwiększenie potencjału i integracji naszego środowiska. Formuła mniejszy i bliższy sprawdziła się, podobnie zresztą jak pomysł hyde parku, czyli zamkniętego, wewnętrznego panelu operatorów. Frekwencja na zjazdach pokazała, że przyjęliśmy słuszne kierunki w pozyskiwaniu opinii i zbieraniu uwag prosto od MiŚOT-ów – dodaje.

 

Z danych wynika, że łącznie podczas dotychczasowych trzech Zjazdów pojawili się przedstawiciele największej liczby MiŚOT-ów (ponad 1000).

 

Z zebranych opinii wynika też, że omawiane są tu bardziej operacyjne i przydatne w działalności tematy dotyczące operatorów. Uczestnicy szczególnie doceniają możliwość zadania bardzo konkretnych pytań prawnikom i ekspertom. Każdy z nich ma też szansę poznać innych operatorów i skonfrontować zarówno pomysły, jak i podejmowane w praktyce działania. Istotna jest przy tym także integracja i rozrywka na wysokim poziomie.

 

koncert Brian Allan
Koncert Mateusza Grędzińskiego i Briana Allana, laureata talent show Must Be The Music na Zjedzie MiŚOT

 

– Zjazdy to także sprawdzona formuła w zakresie integracji – podkreśla Krzysztof Fujarski, prezes spółki MdM odpowiedzialnej za organizację Lokalnych Zjazdów MiŚOT. – Uczestnicy mogą liczyć zarówno na strefę głośną podczas Gali, gdzie mogą bawić się przy sprawdzonym zespole muzycznym z najwyższej półki czy rozerwać podczas występu standupu lub kabaretu, ale także na strefę cichą, gdzie mają możliwość porozmawiać w kuluarach w węższym gronie na nurtujące operatorów tematy.

Wkrótce Poznań

 

Najbliższa, czwarta już edycja Lokalnego Zjazdu MiŚOT, odbędzie się pod koniec listopada w Poznaniu. Jej partnerem będzie Beyond.pl, dostawca zrównoważonych usług data center i cloud. Uczestnicy tego wydarzenia otrzymają dużą dawkę wiedzy o szczegółach działania konsorcjum TeleSynergia, nowych usługach i programach zaprojektowanych w ramach najnowszej inicjatywy oraz możliwość zwiedzenia najbezpieczniejszej serwerowni w Polsce.

– Wsparcie Zjazdu w Poznaniu to potwierdzenie naszego zaangażowania w rozwój rynku małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Beyond.pl chce wspierać MiŚOT-ów w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej, zwiększaniu bezpieczeństwa usług oraz rozwijaniu portfolio oferowanych rozwiązań. To spotkanie to doskonała okazja, aby przybliżyć bezpośrednie korzyści, jakie MiŚOT-y mogą osiągnąć w ramach uruchomionego konsorcjum, oraz oczywiście osobiście zwiedzić nasze centrum przetwarzania danych, które jest unikalne w skali kraju i Europy – mówi Wojciech Stramski, prezes zarządu w Beyond.pl.

 

Stałym punktem agendy każdego Lokalnego Zjazdu MiŚOT jest omówienie projektów prowadzonych przez Grupę MiŚOT.

Bezpośrednio i twórczo

Należy też docenić potencjał, jaki niosą ze sobą wszelkie spotkania na żywo, których tak brakowało nam przez ostatnie dwa lata.

 

– Niezwykle ważnym aspektem spotkań jest to, że bezpośredni kontakt pobudza kreatywność – komentuje Anna Matuszyńska, specjalistka z zakresu komunikacji społecznej, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Kiedy jesteśmy obecni, aktywni, pobudzeni, łatwiej nam wypracować nowe rozwiązania. Ma to szczególne znaczenie, gdy przedstawiane są nam innowacyjne pomysły lub interdyscyplinarna wiedza przydatna w prowadzeniu naszego biznesu. Przez skojarzenie ze szczególnymi okolicznościami prelekcji lub wykładu lepiej też zapamiętujemy informacje, pomysły i ustalenia.

 

To także powinno przekonać uczestników, że warto być na obu wydarzeniach, a czasowy dystans między nimi z pewnością pozwoli lepiej zaplanować czas na uczestnictwo w nich.

Linki do rejestracji:

Konferencja KIKE (19-21 września): https://konferencjakike.pl/rejestracja/

Lokalny Zjazd MiŚOT w Poznaniu (29-30 listopada): https://misot.pl/zjazdy/#REJPOZ

Razem możemy więcej!