Lokalni.pl – piłka po stronie operatorów

Lokalni.pl to wyszukiwarka, która ułatwi znalezienie MiŚOT-a w gąszczu internetowych reklam i ogłoszeń. Jedyna, dedykowana, wspierająca działalność małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Każdy z nich ma już możliwość stworzenia własnej wizytówki.

Wyjątkowo łatwo przytoczyć walkę biblijnego Dawida z Goliatem, zestawiając środki na marketing, jakie może przeznaczyć mały i średni operator telekomunikacyjny i ogólnopolski dostawca. Reklama to nie wszystko, do tego dochodzi strategia, copywriting, grafiki i zachowanie spójności między wszystkimi podejmowanymi działaniami. Im bardziej ograniczone środki, tym większe wyzwanie. Najlepsze efekty przynosi wykorzystanie wielu elementów razem. Ci spośród MiŚOT-ów, którzy się podejmują takich działań, wiedzą, jakie to jest czaso i kosztochłonne.

W obszarze marketingu mali i średni operatorzy telekomunikacyjni mogą liczyć na wsparcie poza samą wyszukiwarką i jej możliwościami, wdrażana jest strategia marketingowa opracowana dla Lokalnych, z której mogą korzystać uczestnicy projektu.

Możliwości

Potrzeby są różne, dlatego możliwe jest wybranie jednej z dostępnych opcji. Obsługa serwisu wgrała dane operatorów z ostatniego raportu SIIS. MiŚOT, wybierając jedną z opcji wizytówki standardowa, premium lub premium+ otrzymuje dostęp do panelu zarządzania usługi, gdzie może uzupełnić logo, dane firmy, ofertę: internet światłowodowy, radiowy, mobilny; telewizja cyfrowa; telefon komórkowy i telefon domowy zgodnie z oferowanymi parametrami. W serwisie nie są prezentowane ceny – to świadoma decyzja. W przypadku kilku operatorów świadczących usługi w tej samej lokalizacji mogłoby to prowadzić do obniżania cen. MiŚOT zyskuje ponadto dostęp do modułu zarządzania leadów, gdzie trafiać będą zapytania o ofertę od potencjalnych klientów. Funkcjonalność ta, do końca marca 2024 roku udostępniona będzie bezpłatnie. Im bardziej dokładne dane adresowe, tym większe prawdopodobieństwo, pozyskania leada, dlatego każdorazowo po wygenerowaniu pliku na potrzeby raportowania będzie możliwość załadowania go do portalu Lokalni.pl. Wizytówka premium dodatkowo zawiera usługę Publikon, decydując się na tę opcję na profilu facebookowym operatora udostępniany będzie jeden post tygodniowo zawierający treści promujące usługi telekomunikacyjne oraz to, co jest naszym niezbywalnym atutem: lokalność. Wizytówka premium+ zawiera dwie takie publikacje w tygodniu.

Jak dołączyć?

Po zalogowaniu do Sklepu MiŚOT należy przejść do zakładki „Lokalni”, a następnie wybrać jedną z dostępnych wizytówek. Konieczne jest również podanie adresu e-mail osoby, która będzie miała dostęp do portalu – jest on autoryzowany poprzez EPID, w którym konieczna jest zmiana ustawień.

Wsparcie

Zespół realizujący projekt Lokalni ma plany na więcej. Przygotowana jest kampania reklamowa, która zostanie przeprowadzona na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Wybór ten jest podyktowany tym, że najwięcej zapytań dotyczących projektu pochodziło od małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych właśnie z tego terenu. Przeprowadzenie kampanii będzie sensowne tylko wtedy, kiedy w projekt zaangażują się wszyscy lub prawie wszyscy operatorzy. Zogniskowanie kampanii w wymienionych wyżej dwóch województwach dodatkowo pozwoli realnie oszacować środki, jakie będą potrzebne na realizację kampanii reklamowych. Koszty te będą relatywnie mniejsze w przełożeniu na dużą grupę, którą stanowią MiŚOT-y, niż realizacja podobnych celów na własny rachunek.

Projekt Lokalni, daje szansę małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym na to, by pokazać swoją siłę i uzyskać przewagę konkurencyjną w starciu z ogólnopolskimi dostawcami. Widzimy w tym projekcie ogromną szansę na wygranie walki między Dawidem i Goliatem. Większy nie zawsze znaczy lepszy. Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni udowadniają to każdego dnia.

Warto spieszyć się z przystąpieniem do projektu. Dołączając w grudniu i styczniu obowiązywać będzie specjalna obniżona cena, z którą można się zapoznać po zalogowaniu do Sklepu MiŚOT. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z zespołem handlowym Grupy MiŚOT lub pod dedykowanym adresem mailowym: [email protected].

Realizacja projektu Lokalni.pl oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej możliwe jest dzięki wsparciu Stowarzyszenia e-Południe.