Jeszcze w tym roku MiŚOT-y obejmą akcje

Na pierwszym Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Bukowinie Tatrzańskiej (18 listopada 2021 r.) zarząd MiŚOT SA poinformował, że mali i średni operatorzy telekomunikacyjni staną się akcjonariuszami spółki, która stoi na czele grupy kapitałowej zbudowanej przez Stowarzyszenie e-Południe. Docelowo ponad 61 proc. akcji tzw. holdera trafi do operatorów, którzy jednocześnie są klientami grupy. 

 

– W 2021 roku rozpoczęliśmy budowę stabilnej i wiarygodnej dla rynku Grupy MiŚOT, która czerpie z wypracowanego przez kilkanaście lat dorobku Stowarzyszenia e-Południe. Naszym celem jest skuteczna i efektywna działalność na rzecz MiŚOT-ów (małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych), czyli dostarczanie konkurencyjnych cenowo produktów i usług. Najważniejsze jednak, że spółka będzie należeć i pracować dla operatorów – powiedział w Bukowinie Tatrzańskiej Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i jednocześnie wiceprezes MiŚOT SA.

 

Zgodnie z procedurą

 

W momencie rozpoczęcia prac nad budową Grupy MiŚOT 100-procentowym akcjonariuszem spółki akcyjnej było Stowarzyszenie e-Południe. Miniony rok okazał się bardzo pracowity. Podjęto prace nad zmianą postanowień statutu spółki, sporządzono – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – aktualizację wycen wartości podmiotów przeznaczonych do wniesienia do niej aportem.

Po zakończeniu pracy biegłych rewidentów 17 grudnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT SA. Zdecydowano na nim o niezbędnych zmianach treści statutu spółki, a także podwyższono jej kapitał zakładowy o wartość wniesionych aportem udziałów w spółkach: EPIX Sp. z o.o., Projekt MdO Sp. z o.o. i Projekt MdM Sp. z o.o. Wyrażono również zgodę na objęcie akcji przez członków Stowarzyszenia e-Południe.

Następnie komplet dokumentów niezwłocznie trafił do KRS.

– Czekamy na formalną rejestrację zmian. Warto podkreślić, że po raz pierwszy składaliśmy wniosek do KRS w oparciu o nowe przepisy ustawy. Żyjemy w ciekawych czasach, otoczenie prawne jest bardzo dynamiczne, praktycznie z dnia na dzień zmieniają się przepisy lub wchodzą nowe regulacje prawne – co nie ułatwia nam pracy. Idziemy jednak do przodu! Rejestracja w KRS umożliwi formalne rozpoczęcie procesu udostępniania akcji dla MiŚOT-ów. Mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku. Niestety, nie mamy wpływu na tempo pracy KRS – mówi prezes MiŚOT SA Adam Kossowski.

 

Krok po kroku

 

W kolejnym kroku akcje trafią do operatorów, którzy są klientami spółek Grupy MiŚOT.

 

– Operatorzy, którzy staną się akcjonariuszami MiŚOT SA, nadal będą prowadzić własną działalność gospodarczą. Akcje spółki obejmą, jako osoby fizyczne, wspólnicy małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – wyjaśnia Adam Kossowski.

 

Dlaczego akcjonariuszami mają zostać osoby fizyczne? Będzie to chronić spółkę przed utratą kontroli i wrogim przejęciem. Osoby fizyczne gwarantują większą stabilność w akcjonariacie spółki, podmioty gospodarcze podlegają częstym zmianom właścicielskim, są przedmiotem transakcji handlowych, generują ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, co mogłoby wpływać na bezpieczeństwo prawne i wizerunek spółki. Zresztą w jej statucie znajduje się kilka mechanizmów, które zagwarantują stabilną własność grupy dla MiŚOT-ów i będą chronić przed tzw. wrogim przejęciem.

 

Po rejestracji zmian w statucie MiŚOT SA przez KRS do operatorów zostaną wysłane listy intencyjne wraz ze wzorem deklaracji przystąpienia do spółki. Po ich podpisaniu możliwa będzie analiza poziomu zainteresowania nabyciem akcji przez operatorów, zostanie zbudowana tak zwana księga popytu. Otworzy to drogę do formalnego nabycia akcji przez MiŚOT-ów – poprzez zakup istniejących akcji od Stowarzyszenia e-Południe lub objęcie nowych walorów wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

 

Premia za lata współpracy

 

– Wypracowaliśmy model udostępniania akcji. Będziemy premiować wieloletnią lojalną współpracę ze Stowarzyszeniem e-Południe i zakup naszych produktów. W tym celu stworzyliśmy bardzo przejrzysty algorytm. Dziś w EPIX-e mamy ponad 800 uczestników i to oni na początku staną się właścicielami akcji MiŚOT SA – mówi Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA.

Szacuje się, że przyszli akcjonariusze – w zależności od puli, którą otrzymają – wydadzą na akcje od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, w tym inwestycje rzeczowe, fuzje i akwizycje.

Plan zaprezentowany w listopadzie 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej przewiduje, że operatorzy nabędą nie mniej niż 61 proc. akcji MiŚOT SA, zaś nie więcej niż 31 proc. pozostanie w dyspozycji Stowarzyszenia e-Południe. Udziały stowarzyszenia będą się stopniowo zmniejszały poprzez wymianę ich na walory kolejnych partnerów Grupy MiŚOT.

 

Rozwój projektów

 

– Chcemy, by Grupa MiŚOT była dostawcą kompleksowych usług dla operatorów. W naszej ofercie jeszcze musi pojawić kilka ważnych produktów. Rozmowy w tej sprawie z potencjalnymi partnerami już są prowadzone – mówi Krzysztof Czuszek.

Pieniądze ze sprzedaży akcji pozwolą również na rozwój projektów już istniejących. Niektóre, jak MdI, MdO czy MdS, wciąż potrzebują środków, by mogły szybciej się rozwijać.