Co zyskujesz z EPID?

PID to unikatowy identyfikator umożliwiający uwierzytelnianie w systemach Grupy MiŚOT. Zweryfikowanym użytkownikom daje dostęp do wielu informacji, do których nie sposób dotrzeć, nie posiadając EPID-a. Dedykowany jest małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym. Jakie korzyści mają jego posiadacze?

Identyfikator ten tworzony jest na podstawie nazwy oraz lokalizacji podmiotu, składa się z maksymalnie dziesięciu znaków alfanumerycznych i jest unikalny. Pozwala na logowanie użytkowników do różnych serwisów za pomocą jednego loginu i hasła. Ponadto daje możliwość zarządzania kontami przypisanymi do organizacji. Rdzeniem tego systemu identyfikacji jest Auth0 zapewniający uniwersalność, standaryzację i bezpieczeństwo. Pozwala na łatwe zarządzanie kontami użytkowników.

Posiadanie EPID-u daje możliwość zalogowania się do EPIX-a, gdzie dostępne są aktualne, stale – z miesiąca na miesiąc – malejące ceny za usługi we wszystkich trzech węzłach (Warszawa, Katowice, Poznań).

Identyfikator ten umożliwia również logowanie do Sklepu MiŚOT. Dzięki uwierzytelnianiu w prosty sposób weryfikowane są zamówienia. Ceny w sklepie są specjalne, przygotowane z myślą o małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Podobnie jest z dokumentami, które Grupa MiŚOT udostępnia bezpłatnie za pośrednictwem sklepu (związane z PIT, instrukcja pozwalająca uniknąć wezwań pracowników na ćwiczenia wojskowe czy przewodnik po obowiązkach sprawozdawczych ISP i inne).

EPID otwiera dostęp do najbardziej znanego w środowisku MiŚOT forum, gdzie każdy może swobodnie wypowiadać się (https://ispforum.pl/login/). Użytkownicy, dzięki ograniczonemu do MiŚOT-ów, dostępowi bez obaw mogą pisać, co myślą, a także wzajemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami.

Ci spośród operatorów, którzy biorą udział w projekcie OSE (budowie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej), również korzystają z tego identyfikatora. Grupa MiŚOT poprzez Projekt MdO daje możliwość małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym uczestniczenia w ogólnopolskich przetargach, do których samodzielnie nie mieliby możliwości stawać. Podobnie jest przypadku Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa S46, w którym rząd wymaga od gmin między innymi podłączenia niezależnych dwóch źródeł dostępu do internetu.

Do administrowania KameleonTV również potrzebny będzie EPID. Operator korzystający z usługi telewizyjnej, którą przygotowuje Grupa MiŚOT, będzie mógł obsługiwać swoich abonentów po wcześniejszym uwierzytelnieniu się.

Cyberbezpieczeństwo dla MiŚOT, realizowane za pośrednictwem Projektu MdS poprzez produkt tSEC System, oferujący między innymi zintegrowany system bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych małej i średniej wielkości, również wymaga uwierzytelnienia za pomocą EPID-u.

Grupa MiŚOT realizuje wiele różnorodnych projektów dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Z ich opisami oraz postępami w realizacji może zapoznać się każdy, kto posiada EPID. Dostępne są one po adresem https://miwiedza.misot.pl/.

Jak założyć EPID? To proste, wystarczy wypełnić formularz danymi firmowymi (https://panel.epid.pl/), a administratorzy, po pozytywnej weryfikacji, podeślą potwierdzenie aktywacji, co umożliwi dostęp do treści dostępnych tylko dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Jak sprawdzić swój EPID? Możliwe jest to na liście użytkowników EPID na stronie dedykowanej EPIX-owi. Znajduje się on również na każdej fakturze, w opisie portu lub pod adresem [email protected].