Co to jest LoRaWAN?

LoRaWAN jest radiowym protokołem komunikacyjnym dalekiego zasięgu, pozwalającym urządzeniom – przy niskim poborze mocy – na łączenie się z Internetem. Technologia ta jest impulsem do dynamicznego rozwoju Internetu Rzeczy, ponieważ pozwala na pracę czujnika z baterią nawet przez pięć lat. Dzięki temu spadają koszty utrzymania, a jednocześnie rosną możliwości montażu dużej ilości czujników.
Technologia opiera się na otwartym standardzie, korzysta ze spektrum radiowego ISM (Industrial, Scientific, Medical). Na naszym kontynencie LoRaWAN działa na częstotliwości 868 MHz, a w USA na 915 MHz.
Operatorzy w Europie i na świecie wykazują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem LoRaWAN. Dotyczy to zarówno projektów wielkoskalowych, jak i mniejszych, realizowanych przez lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W oparciu o ten standard oferowane są coraz liczniejsze usługi.

Standardem LoRaWAN opiekuje się LoRa Alliance – grupa złożona z ponad 500 członków. Wspierają oni protokół oraz tworzą zgodne z nim komponenty, produkty i usługi.