Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono na Śląsku, w Jaworznie. Przedstawiamy najnowszy raport z budowy.

W maju 2022 roku Grupa MiŚOT kupiła grunt w strefie przemysłowej w Jaworznie z zamiarem wybudowania tam nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych. Powstające budynki będą także stanowić zaplecze dla dalszego rozwoju węzła wymiany ruchu EPIX. Inwestycja szacowana jest na kilkanaście milionów złotych.

Przedstawiciele inwestorów zapewniają, że Centrum Przetwarzania Danych będzie bardzo nowoczesną i innowacyjną jednostką, zapowiadają też, że zaskoczą branżę wieloma rozwiązaniami z obszaru technologii i ochrony środowiska.

Co już się wydarzyło?

Lista już wykonanych prac jest długa. Obejmuje projekty budowlane i zagospodarowania terenu, a także projekt zjazdu z drogi miejskiej na teren przyszłego Data Center (uzyskano w tym zakresie zgodę i podpisano umowę z Urzędem Miasta), dokumentację geologiczno-inżynierską oraz wypełnienie szeregu obowiązków związanych z geodezją.

Wyzwaniem były też prace związane z przyłączem prądu począwszy od przygotowania i uzgodnienia projektu układu pomiarowego średniego napięcia. Wybudowano już linię SN, ułożono kable w ziemi pomiędzy stacją TAURON, a budynkiem energetycznym nr 1, podpisano umowę przyłączeniową, a także wybudowano przyłącze budowlane i podpisano umowę na dostawę energii. Zakupiono transformator 400kVA na potrzeby uruchomienia zasilania SN.

Wykonano także przyłącze wody i podpisano umowę na dostawę wody z Wodociągami Jaworzno.

Projekt budowy kanalizacji telekomunikacyjnej podzielony został na trzy etapy. Uzyskano zgody na jej wykonanie, a następnie wykonano kanalizację telekomunikacyjną z etapu 1 i 2 od DC do ulicy Emilii Plater. Wykonano przyłącze światłowodowe do AC celem podłączenia systemów bezpieczeństwa z budowy i umożliwienia zdalnego nadzoru.

Wykonano projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku energetycznego nr 1 z serwerownią oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej nN i SN dla budynku energetycznego nr 1 z serwerownią.,

Ogrodzono i oczyszczono teren budowy, a także uruchomiono na nim alarm i monitoring CCTV, który obejmuje zarówno teren magazynowy, jak i teren samej budowy.

Wykonano ściany EI30 w dwóch kontenerach przeznaczonych na serwerownie chłodzone powietrzem, przygotowano ruszty pod sufity, wykonano okablowanie na potrzeby instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tych kontenerach. Przeprowadzono też prace konserwacyjne i porządkowe na terenie zaplecza.

Na terenie budowy przygotowano już także drogę z przeznaczeniem docelowym i wybrano wykonawcę pierwszego budynku (umowy z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy także są już podpisane).

Co dzieje się aktualnie?

Projekt budowlany budynku energetycznego nr 2 z serwerownią jest już złożony do Urzędu Miasta i procedowane jest wydanie zezwolenia na jego budowę. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku projektu budowlanego zagospodarowania terenu DC dla budynku 2 i projektu wykonawczego zatok postojowych na terenie miasta.

Nadal trwa też szereg prac projektowych. Przygotowywane są projekty techniczne instalacji sanitarno-wentylacyjnej dla budynków energetycznych z serwerowniami, instalacji wentylacji i chłodzenia dla 24 kontenerów, architektoniczno-konstrukcyjny dla budynku energetycznego nr 2 z serwerownią, instalacji elektrycznej nN i SN dla budynku energetycznego nr 2 z serwerownią, PZT dla 24 kontenerów, instalacji niskoprądowych dla budynku energetycznego nr 1 i 2 z serwerownią, trwa także przeprowadzka z magazynów do zaplecza budowy.

Po wypełnieniu formalności (opinia Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dla projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, zgłoszenie budowy do Nadzoru Budowlanego w Jaworznie), można już także oficjalnie stwierdzić, że ETAP 1 budowy rozpocznie się z dniem 10.06.2024.

Dobry czas dla DC

Decyzja o budowie Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT zapadała, gdy ruch w sieci EPIX przekraczał trzy Terabity na sekundę, a w trzech naszych węzłach (Katowice, Warszawa i Poznań) obsługiwanych było już ponad 850 klientów.

Analizy rynku centrów danych w Polsce i prognozy jego rozwoju na najbliższe lata wskazują, że zapotrzebowanie na usługi kolokacji będzie rosnąć, pojawią się także nowi odbiorcy zagraniczni. Rozwój zaś doprowadzi do większego podziału rynku na część hurtową i detaliczną. Eksperci nie mają wątpliwości, że przychody z usług data center wzrosną. Będzie mieć na to wpływ postępująca koncentracja kapitału w Polsce, ale również nowi inwestorzy pojawiający się w naszym kraju.

Już w 2021 roku firma PMR wykazała w swym raporcie, że do 2025 roku jego zasoby mogą się podwoić. Nie brakuje także inwestycji zagranicznych w tym sektorze. W Warszawie inwestuje także amerykański Netskopeduże plany ma także Data4 – operator i inwestor rynku centrów danych z Francji.