Branżowy kodeks CSR w nowej odsłonie

Grupa MiŚOT stawia na promocję i rozwój w środowisku operatorskim społecznej odpowiedzialności biznesu. Należące do niej Stowarzyszenie e-Południe i Fundacja Lokalni opublikowały w październiku zaktualizowaną wersję Kodeksu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Branży Telekomunikacyjnej.

 

Oprócz nowej odsłony kodeksu dostępna jest również CSR-owa publikacja Filary Działań na lata 2021 – 2023. Obie pozycje pomóc mają operatorom w przygotowaniu i realizacji działań z obszaru społecznej odpowiedzialności, a także ułatwić start w konkursie TeleOdpowiedzialny Roku, którego kolejna edycja ruszy już w listopadzie. Dokumenty dostępne są na stronie www.misot.pl/teleodpowiedzialni.

 

W 2018 roku Stowarzyszenie e-Południe stworzyło pierwszy “Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Branży Telekomunikacyjnej”, skierowany do małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Dla wielu MiŚOT-ów stał się on inspiracją do rozwoju działań CSR-owych, które umocniły ich pozycję w środowisku lokalnym i ukazały wiele możliwości wykorzystania ich potencjałów w odpowiedzi na potrzeby klientów, partnerów czy środowiska, w którym funkcjonują. Kodeks pozwolił usystematyzować wiele wartościowych inicjatyw i nadać im wspólny kierunek.

 

Biznes i jego otoczenie zmieniają się. Dyktuje to potrzebę dynamicznego reagowania na otaczające  problemy i wyzwania.

– Z myślą o ciągłej edukacji naszych członków i partnerów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w celu uzyskiwania tą drogą korzyści wizerunkowych dla MiŚOT-ów i dla całej branży – w 2021 roku zaktualizowaliśmy kodeks. Jesteśmy przekonani, że w obecnym kształcie dokument ten jeszcze lepiej odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania – mówi Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

 

Kodeks opiera się na kilku wymiarach działań CSR. Na lata 2021-2023 wyznaczono trzy filary: odpowiedzialność biznesowa, odpowiedzialność za środowisko pracy oraz odpowiedzialność w środowisku lokalnym. Zakres filarów został przedstawiony w dokumencie “Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Branży Telekomunikacyjnej – Filary Działań na lata 2021-2023”. Zaangażowania w filarach będą co roku aktualizowane.

 

Kluczowym projektem promującym aktywność CSR-ową wśród MiŚOT-ów jest konkurs TeleOdpowiedzialny Roku.

– Realizowany od 2018 roku projekt TeleOdpowiedzialni promuje w środowisku różne inicjatywy podejmowane przez MiŚOT-y w zakresie społecznej odpowiedzialność biznesu. Dzięki zaangażowaniu wielu operatorów udało się wesprzeć społeczności lokalne w rozwiązywaniu ich problemów oraz zapewnić różnego typu pomoc dla osób potrzebujących. Wiele projektów służyło także wyrównywaniu szans np. w dostępie do Internetu czy edukacji zdalnej, a także wspierało szeroko pojętą ochronę środowiska. Dzielimy się wiedzą, dyskutujemy o modelach współpracy z regionalnymi mediami, wspieramy innowacyjność i wzmacnianie relacji z lokalną społecznością, promujemy ograniczanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko – mówi Sebastian Kachel.

 

W zapewnieniu sukcesu w realizacji zasad kodeksu ważną rolę odegra zgromadzenie przez wszystkich członków i partnerów Stowarzyszenia e-Południe, Fundacji Lokalni oraz inne firmy z branży możliwie największego dorobku CSR, który będzie udokumentowany w raportach rocznych. Raporty będą opracowywane m.in. na podstawie Formularzy Zaangażowania. Wymiernym efektem dla Stowarzyszenia e-Południe oraz Fundacji Lokalni będzie między innymi promocja aktywności uczestników konkursu TeleOdpowiedzialny Roku oraz zaprezentowanie oddziaływania społecznego realizowanych projektów.

 

Stowarzyszenie e-Południe i Fundacja Lokalni prowadzą działania edukacyjne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. 30 września i 14 października odbyły się szkolenia dla operatorów. Na 28 października planowane są warsztaty praktyczne dla uczestników tych dwóch szkoleń. Jeśli ktoś nie zdążył zapisać się na te wydarzenia, ma jeszcze szansę na zdobycie CSR-owej wiedzy. Wszyscy chętni otrzymają dostęp do nagrań.

 

Zajęcia prowadzone są przez zespół ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiadających szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami oraz wdrażania polityk i przygotowania projektów CSR w firmach. Naukowcy brali również udział w opracowaniu kodeksu i filarów.