Akcje czekają – operatorze, postępuj zgodnie z procedurą

Od 4 września trwa oferta publiczna akcji MiŚOT SA. Do większości operatorów, spełniających opisane w Dokumencie Informacyjnym kryteria współpracy z Grupą MiŚOT, trafiły już oferty nabycia akcji. 

– Teraz ważne, by postępować zgodnie z przyjętą procedurą i przestrzegać terminów. Dotyczy to zarówno wyznaczonych wcześniej pełnomocników, jak i osób fizycznych, które zostaną wskazane przez władze operatorów do nabycia akcji – mówi Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

Ile i dla kogo?

Przy przydziale akcji, których ograniczona liczba znalazła się w ofercie skierowanej do spółek, brano pod uwagę następujące kryteria: długość współpracy ze Stowarzyszeniem e-Południe (w szczególności przez pierwsze lata rozwoju projektu EPIX), obrót z tytułu zamawianych usług EPIX (w szczególności najwyżej premiowane były usługi własne), stabilny poziom utrzymywania usług EPIX (ciągłość współpracy) – mając również na uwadze realizację idei przyświecających Stowarzyszeniu e-Południe.

– Przyjęliśmy obiektywne kryteria, aby docenić tych, którzy budowali potencjał Grupy MiŚOT – wyjaśnia Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe– W ramach tej oferty Stowarzyszenie e-Południe sprzedaje do 2 220 000 akcji w cenie 1 zł za każdą. Oferta trafiła do ponad 300 firm, których właściciele byli zainteresowani ich nabyciem i wyznaczyli pełnomocników. Gdy uwzględnimy kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym, akcje mogą otrzymać również podmioty, które do dziś nie dopełniły formalności. 

Oferty trafiły do podmiotów gospodarczych za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego do procesu zbycia akcji. W kolejnym kroku inwestorzy powinni złożyć wolę nabycia akcji wraz ze wskazaniem ich liczby. Informacja o wykazie potencjalnych akcjonariuszy z każdej spółki wróci do sprzedającego za pośrednictwem systemu informatycznego w postaci wygenerowanego  dokumentu – deklaracji podpisanej zgodnie z reprezentacją.

– Warto pamiętać, że akcjonariuszami MiŚOT SA będą osoby fizyczne, natomiast oferty nabycia akcji trafiły za pośrednictwem podmiotów prawnych spełniających kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym. W gestii każdej spółki, zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami, jest decyzja o przydziale, kto i ile oferowanych akcji nabędzie. My nie będziemy w to ingerować. Czekamy na wykaz z nazwiskami potencjalnych akcjonariuszy – mówi Sebastian Kachelwiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Jaka procedura?

Korespondencja z ofertą trafiła do wyznaczonych wcześniej przez spółki pełnomocników. Po zalogowaniu się do systemu EPID i wpisaniu danych rozpoczęli oni proces zgłoszenia przystąpienia do nabycia akcji. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, dostaną oni stosowne potwierdzenie. Ważne: pełnomocnik może akceptować i odrzucać wnioski w kontekście technicznym, jednak ostateczną decyzję o wskazaniu liczby akcji i osób przystępujących do nabycia podejmują władze firmy, do której trafiła oferta. Następuje to przez wypełnienie i podpisanie deklaracji, w której wskazuje się potencjalnych akcjonariuszy pochodzących z grona właścicieli, udziałowców operatorów. Aby wyznaczony inwestor mógł wziąć udział w procesie nabycia akcji, konieczne jest wypełnienie w systemie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy. Precyzyjne instrukcje trafiają do inwestorów drogą mailową.

Zarówno pełnomocnicy, jak i inwestorzy, jeśli rozpoczną procedurę w systemie informatycznym, powinni ją tam zakończyć. Nie należy jej rozpoczynać ponownie.

Ważne terminy

Operatorzy, do których trafiają oferty nabycia papierów wartościowych, mają czas do 21 listopada na złożenie deklaracji, w których wskazani zostaną potencjalni akcjonariusze (osoby fizyczne) i liczba akcji. Między 15 września a 22 listopada zaplanowano podpisywanie umów sprzedaży przez inwestorów. Zarząd Stowarzyszenia e-Południe złoży podpisy na umowach między 15 i 24 listopada. Po otrzymaniu podpisanego dokumentu każdy inwestor będzie miał trzy dni na zapłatę za akcje. Rozliczenie oferty, czyli wpis w rejestrze akcjonariuszy, zaplanowane jest do 15 grudnia tego roku.

Dokument Informacyjny znajduje się na stronach: https://misot.pl/home/o-nas/akcje/ i www.e-poludnie.pl (Akcje dla MiŚOT-ów).