Zyski na dalszy rozwój

To był kolejny dobry rok! 30 września Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie e-Południe formalnie podsumowało 2021 rok. Większość podmiotów Grupy MiŚOT zakończyło ubiegły rok zyskiem, w efekcie wynik skonsolidowany jest dodatni. Zapadły również uchwały w sprawie zgody na zaoferowanie akcji MiŚOT-om i rozwoju biznesu telewizyjnego. 

 

Członkowie Stowarzyszenia e-Południe postanowili, że zysk za 2021 rok przeznaczony zostanie w całości na działalność statutową organizacji, czyli głównie rozwój inkubowanych i nowych projektów. W przyszłości również one będą tworzyć potencjał coraz mocniejszej Grupy MiŚOT.

 

Walne wyraziło także formalną zgodę na zaoferowanie małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym do 61 proc. akcji MiŚOT SA. Wcześniej obowiązywała zgoda kierunkowa w tej sprawie.

 

Warto przypomnieć, że we wrześniu Stowarzyszenie e-Południe poprosiło MiŚOT-ów o wyznaczenie pełnomocników, z którymi będą załatwiane sprawy techniczne i formalne związane z udostępnieniem akcji. Operatorzy, współpracujący przez lata z podmiotami Grupy MiŚOT, mają czas na wskazanie pełnomocników do 10 października. W tej sprawie trafiła do nich korespondencja na adresy e-mailowe.

 

Walne stało się też okazją do podjęcia ważnych decyzji dotyczących rozwoju kolejnego projektu. Członkowie Stowarzyszenia e-Południe wyrazili zgodę na podjęcie współpracy z innymi podmiotami w celu rozwoju obszaru usług telewizyjnych w Grupie MiŚOT, w tym na akwizycję i pozyskanie inwestora branżowego. Teraz zadaniem zarządu Stowarzyszenia będzie podjęcie szybkich działań prawnych i biznesowych w tej sprawie. Czekamy zatem na kolejne dobre wieści.