Zjazd MiŚOT w Janowie Podlaskim – podsumowanie

Zjazd MiŚOT w Janowie Podlaskim już za nami. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Klaster Dzikiego Wschodu. Organizatorzy wyjaśnili, że to miejsce styku tego, co łączy każdego niezależnego małego i średniego operatora telekomunikacyjnego. Wiele działań biznesowych lepiej jest robić razem. O wielu rzeczach decydować jest łatwiej wspólnie.

W trakcie zjazdu odbyło się 40 prelekcji i wykładów, prowadzonych równocześnie w trzech salach wykładowych, które stanowiły serce imprezy. Oprócz tego uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia strefy Expo, gdzie prezentowanych było 20 wystawców, oraz relaksu w Melinie MiŚOT. W sumie ponad 300 uczestników wzięło udział w zjeździe, wśród nich było wiele nowych twarzy. Poruszono wiele istotnych tematów dotyczących funkcjonowania operatorów oraz wyzwań, z jakimi się oni zmagają.

Zajęcia merytoryczne przeplatane były dwoma wieczorami integracyjnymi. Atmosferę urozmaicały występy DJ-a oraz stand-up. Uczestnicy mogli cieszyć się też występem zespołu muzycznego.

Zjazd MiŚOT w Janowie Podlaskim został wyprzedany, co świadczy o ogromnym sukcesie i popularności tego wydarzenia.

Zjazd bogaty w merytorykę

O aktualnych problemach w relacji projektów KPO/FERC do warunków nowego rozdania KPO rozmawiali Sebastian Kachel (MiŚOT SA), Łukasz Bazański (itB Legal), Krzysztof Skorupski (Skynet), Konrad Baranowski (Koba) oraz Przemysław Parzyjagła (Marcomnet / Margonet).

Postulaty operatorów przedstawiają się następująco:

  • Zmniejszenie obszarów inwestycyjnych,
  • Wykluczenie z obszarów interwencji pojedynczych PA otoczonych zwartymi obszarami,
  • Zniesienie obowiązku posiadania zatwierdzonej ofert hurtowej jako warunku rozliczenia transzy dotacji,
  • Wprowadzenie uproszczonej procedury akceptacji przez prezesa UKE pierwszej oferty hurtowego dostępu do sieci KPO FERC,
  • Kwestia zabezpieczeń i poręczeń.

Jednym z głównych tematów, który poruszyli eksperci, było docieranie do różnych grup klientów, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Sebastian Pycia podkreślił, że lokalni operatorzy telekomunikacyjni indywidualnie podejmują się rozwiązywania problemów klientów.

W trakcie Zjazdu eksperci omówili implikacje dyrektywy NIS 2 dla operatorów telekomunikacyjnych oraz przedstawili praktyczne działania, jakie będą musieli podjąć w związku z jej wprowadzeniem. Ważnym aspektem była również dyskusja na temat docierania do klientów, uwzględniając osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz z problemami finansowymi.

Prawo Komunikacji Elektronicznej wraca jak bumerang. Czy należy spodziewać się zmian w zakresie obowiązków dotyczących przedsiębiorców telekomunikacyjnych? Dariusz Fudala (Sayf) skupił się na przepisach rekomendowanych przez Ministra Cyfryzacji oraz zaproponowanych przez Grupę MiŚOT zmianach tych przepisów.

Łukasz Wiśniewski, reprezentujący firmę Heroes, podkreślił potrzebę ostrożnego podejścia do definiowania ofert dla osób starszych. Wskazał, że seniorzy nie chcą być identyfikowani wyłącznie przez pryzmat potrzeb wsparcia, dlatego oferta musi być starannie dostosowana.

Ponadto, prelegenci przedstawiali rozwiązania z zakresu budowy marki osobistej, marketingu w mediach społecznościowych, cyberbezpieczeństwa oraz prawnych aspektów działalności operatorów. Nie zabrakło również czasu na integrację, podczas której uczestnicy mogli bezpośrednio wymieniać się doświadczeniami i poglądami.

Mali i średni operatorzy pomagają i nagradzają

Dzień pierwszy Zjazdu zakończył się antyGalą xBest. Wręczono nagrody w ramach konkursu TeleOdpowiedzialni.

Kapituła konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2023 dokonała wyboru dwóch laureatów nagrody głównej. Po dokładnej ocenie kilkudziesięciu aplikacji okazało się, że zarówno poznańska firma Systemia, jak i Ostrog.net z Raciborza, uzyskały identyczną liczbę punktów. W związku z tym, obie firmy zostały uhonorowane podczas antyGali, która odbyła się podczas Zjazdu Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych w Janowie Podlaskim. Ponadto, wręczono dziewięć dodatkowych wyróżnień, które uświetniły tę wyjątkową ceremonię.

– Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni są coraz bardziej społecznie odpowiedzialni. Aktywnie wspierają potrzebujących, chronią środowisko, dbają o pracowników i otoczenie. Od sześciu lat to pokazujemy i najlepszych nagradzamy w naszym konkursie – powiedział Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe, jeden z inicjatorów konkursu TeleOdpowiedzialny Roku.

Nie zabrakło także momentów integracyjnych, takich jak rozmowa w formule Hyde Park, która umożliwiła bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami zjazdu.

Zjazd Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych w Janowie Podlaskim był nie tylko okazją do zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń, ale także do budowania silnych relacji i partnerstw w branży. Lokalni operatorzy telekomunikacyjni pozostają niezależni i elastyczni, dążąc do efektywnego rozwoju firm.