We wrześniu rusza oferta publiczna akcji MiŚOT SA

4 września na stronach misot.pl oraz e-poludnie.pl zostanie opublikowany dokument informacyjny dotyczący oferty publicznej akcji MiŚOT SA. W kolejnych dniach operatorzy, którzy przez lata współpracowali ze spółkami tworzącymi dziś Grupę MiŚOT, poprzez wyznaczonych wcześniej pełnomocników otrzymają oferty nabycia akcji. Ruszą zapisy na te papiery wartościowe. Transakcje zostaną sfinalizowane jeszcze w 2023 roku.

Pod koniec sierpnia do Komisji Nadzoru Finansowego trafiło zawiadomienie  o rozpoczęciu w pierwszych dniach września oferty publicznej akcji MiŚOT SA. Dokument, który będzie można przeczytać na dwóch stronach internetowych od poniedziałku 4 września, został sporządzony na podstawie ustawy o ofercie. Zawiera on podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym dane finansowe, a także o oferowanych akcjach oraz o warunkach i zasadach ich sprzedaży. W dokumencie będzie też można przeczytać o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych. Zgodnie z prawem nie może też w nim zabraknąć informacji o istotnych czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w akcje.

Wraz z dokumentem informacyjnym zostaną opublikowane: sprawozdania biegłego z kilku lat, niezbędne uchwały walnych zgromadzeń MiŚOT SA oraz Stowarzyszenia e-Południe, jednolity tekst statutu spółki oraz wzór umowy sprzedaży akcji.

Wszystkie działania prowadzone są po podjęciu 23 czerwca przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia e-Południe uchwały w sprawie uruchomienia oferty publicznej akcji MiŚOT SA w trybie ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Walne wyraziło wtedy zgodę na zaoferowanie potencjalnym nabywcom do 61 proc. akcji spółki, w której posiada większościowy pakiet akcji.