Projekt teleklasa.lokalni.pl to szybka oddolna inicjatywa lokalnych ISP skupionych wokół Stowarzyszenia e-Południe i Fundacji Lokalni oraz przyjaciół, programistów, sieciowców i współpracujących polskich przedsiębiorstw, polegająca na udostępnieniu szkołom dedykowanej aplikacji do zajęć online. Transmisję i potrzebne serwery w projekcie najczęściej zapewnią MiŚOT-y, które są najbliżej nauczycieli i ich uczniów, we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami hostingowymi i chmurowymi, a sama usługa na czas pandemii ma być świadczona bezpłatnie.
.
Jeśli jesteś MiŚOT-em i chcesz wziąć udział w projekcie lub wspomóc przedsięwzięcie w inny sposób – dołącz do otwartej grupy roboczej:
Dyskusje także na ISP Forum:
Jeśli natomiast chcesz zgłosić wprost swoje zasoby do projektu, możesz to zrobić w tym formularzu: