TeleCentrum (dawniej e-Południe Call Center) to projekt, którego zadaniem jest odciążenie pracy biura lokalnego małych i średnich firm telekomunikacyjnych (MiŚOT). Nasi agenci odbierają telefony i udzielają informacji, gdy klient potrzebuje szybko i sprawnie otrzymać wiedzę dotyczącą usługi internetowej lub jej awarii. Prostota wdrożenia, niskie koszty oraz elastyczność rozwiązania pozwalają na korzystanie z niego niewielkim firmom w dowolnie wybranym czasie.
Możecie również korzystać z usługi, jeśli numer Waszego biura jest zajęty lub kiedy biuro jest zamknięte. W najprostszej formie, TeleCentrum służy do wspomagania pracy waszego biura i zastępowania go poza godzinami pracy. Oferujemy też kampanie wychodzące, gdzie agenci przeprowadzają zdefiniowane przez operatora akcje marketingowe, sondaże, badania satysfakcji klienta itp. W zasadzie nie ma ograniczeń co do możliwości systemu.
TeleCentrum działa jako aplikacja webowa więc nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania. System funkcjonuje na zasadzie rozproszonej, agenci pracują w domach, zdalnie. Ma to wiele zalet związanych z elastycznością pracy, łatwość skalowania liczby aktywnych agentów i co ważne, obniża koszty działania usługi.
Najpowszechniejszą formą korzystania operatorów z TeleCentrum jest funkcjonalność „external site”, gdzie agent pracuje na osadzonej w systemie ramce zewnętrznego systemu operatora. Dzięki temu to operator decyduje, jakie dane chce udostępnić agentom, jak ma wyglądać interakcja agenta z aplikacją i wszystko to robi zupełnie niezależnie od głównej aplikacji.
Projekt TeleCentrum ma również misję społeczną, dzięki współpracy z Fundacją Aktywizacja (przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Nasi agenci to głównie osoby niepełnosprawne, które dzięki możliwości pracy mogą się realizować, usamodzielniać i poprawiać jakość swojego życia. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala na pokonywanie barier niepełnosprawności i w pełni realizować idee telepracy.

+48 32 666 61 12

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Operator otrzymuje unikalny numer miejski, xc, na który w dogodnych dla siebie godzinach przekierowuje połączenia przychodzące do swojej firmy. Na podstawie numeru przychodzącego agenci identyfikują abonenta odpowiedniej firmy, a aplikacja personalizuje się pod konkretnego ISP. Zamiast numeru miejskiego operator może również udostępnić dedykowane konto SIP.

Aby uruchomić konto w najprostszej formie, potrzebujemy takich informacji jak:

  • jak się ma przedstawić agent (np. Call Center ISPX, w czym mogę pomóc?);
  • muzyka MoH, jaką słyszy dzwoniący abonent, gdy agent dostaje info, jak się ma przedstawić (możemy to nagrać tylko potrzebujemy tekst);
  • ew. parametry konta SIP, jeśli CC ma pracować na Twoim numerze;
  • e-mail, na który mają być wysyłane maile z nagranymi rozmowami;
  • formularz ze scenariuszem rozmowy lub najprostsza forma – po rozmowie na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z wypełnionym formularzem i nagraną rozmową.

TeleCentrum pracuje 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku, włączając święta.

Oczywiście, agenci mogą pracować na zakładkach‚ external site, czyli tak naprawdę to ISP decyduje, co ma widzieć agent i do jakich danych ma dostęp. Mamy również szerokie doświadczenie w obsłudze klientów za pomocą dedykowanych rozwiązań, od prostych aplikacji, po rozwinięte systemy służące do obsługi zgłoszeń.

Ceny ustalane są indywidualnie, w oparciu o zapotrzebowanie operatora i wszystkie są określane na etapie wdrażania usługi, staramy się jednak pozostawać elastyczni, dlatego oferujemy też możliwość zmiany pakietu po nawiązaniu współpracy, jeśli wcześniejszy nie sprosta wymaganiom operatora.Przy wstępnej najprostszej konfiguracji konta wystarczy zdefiniowanie podstawowych parametrów:

  • jaką zapowiedź ma usłyszeć nasz klient;
  • sposób i scenariusz przeprowadzenia rozmowy (wbudowany w aplikację kreator formularzy);
  • telefon S.O.S. dla agenta (w razie kryzysowej sytuacji);
  • mail, na który przychodzą wypełnione formularze i plik z nagraną rozmową.

Następnie w dogodnych dla nas godzinach robimy przekierowanie naszego numeru biurowego na dedykowany numer lub konto SIP do Call Center.

Zapraszamy na rozmowę telefoniczną (+48 32 666 61 12) lub kontakt mailowy [email protected] 

Adres podstawowy:

Stowarzyszenie e-Południe

Józefczaka 29/40

41-902 Bytom

NIP: 626 292 57 65

RPT: 8720

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie e-Południe

Józefczaka 29/40

41-902 Bytom

NIP: 626 292 57 65

 

UCZESTNICY