Szkolenie z QGIS

Problemem spędzającym sen z oczu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym jest obecnie zaraportowanie danych do nowego systemu zarządzanego przez Prezesa UKE. Akademia MiŚOT prowadzi w związku z tym szkolenia pod nazwą Podstawy QGIS do wykorzystania w PIT.

Zmiana w obszarze stosowania art. 29 Megaustawy nastąpiła w błyskawicznym tempie. Trzydniowe vacatio legis rozporządzenia oraz uruchomienie systemu na miesiąc przed upływem terminu na sprawozdanie danych sprawiły, że na wykonanie obowiązku sprawozdawczego operatorzy mają niezwykle mało czas. Długo brak było także odpowiednio działającego systemu teleinformatycznego.

– Nasze szkolenie ma pozwolić operatorom, którzy dotychczas gromadzili dane w różnych plikach i systemach na ich przekształcenie w format akceptowalny dla QGIS, który jest systemem informacji przestrzennej. Informacja taka określa położenie, wielkość, kształt oraz relacje przestrzenne zachodzące między obiektami na przyjętym układzie odniesień – tłumaczy prowadzący szkolenie Rafał Worek z GLOBI-MAP.

Spotkanie trwa siedem godzin i ma charakter warsztatowy. W jego trakcie uczestnicy samodzielnie wypełniają fragment szablonu udostępnionego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– Szkolenia kierujemy do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z QGIS toteż zaczynamy od wyjaśnienia podstawowych pojęć – mówi Rafał Worek.

Dowiemy się więc, że pod pojęciem GIS to (ang. Geographical Information System) oznacza System Informacji Geograficznej, czyli system służący do gromadzenia, przechowywania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych i związanych z nimi danych opisowych. System informacji geograficznej składa się z odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, zgromadzonych danych, stosowanych algorytmów oraz procedur przetwarzania i udostępniania informacji.

Uczestnicy szybko przechodzą jednak do zaznajamiania się z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami w tym z formatami danych wektorowych:

  • GeoPackage: personalna baza danych programu QGIS;
  • ESRI Shapefile – najpopularniejszy format składający się z czterech do siedmiu plików (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj, *.cpg), który jest nieformalnym standardem wymiany plików między oprogramowaniem;
  • GML/XML: używany najczęściej przez administrację;
  • DXF/DWG: obsługiwany przez programy CAD;
  •  KML: wariacja XML do przechowywania geometrii (Google);
  •  GPX: zapis śladu z urządzenia GPS;
  •  CSV: tabela z zapisanymi współrzędnymi.

– Program QGIS, a co za tym idzie Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, umożliwiają import danych z plików o różnych formatach – podkreśla prowadzący. – Operatorzy, którzy nimi dysponują wprowadzą je do systemu w ciągu kilku dni. Występują jednak problemy pomiędzy integracją systemu PIT i szablonu, który został przygotowany w programie QGIS. Niezbędnym jest wskazanie pewnych problemów z zapisem danych, edycją pól czy rozłożeniem szablonu na czynniki pierwsze, na które trzeba być szczególnie wyczulonym. Jest też czas na pytania, a niektóre kwestie wyjaśniamy też uczestnikom indywidualnie w korespondencji mailowej po szkoleniu – dodaje.

Kolejne szkolenia odbędą się 20 i 21 lutego.