Stowarzyszenie e-Południe do premiera: nie blokujmy rozwoju nowoczesnych technologii

Stowarzyszenie e-Południe, w imieniu członków i współpracujących operatorów, skierowało list do premiera i ministra cyfryzacji Mateusza Morawieckiego. W piśmie zwrócono uwagę na fakt, że grudniowy projekt zmian w ustawie prawo komunikacji elektronicznej może ograniczyć rozwój technologii LoRaWAN w Polsce.

 

Stowarzyszenie podkreśla w liście, że w grudniowej wersji PKE ujęto zmiany, które wprowadzają nowe obowiązki, niewykonalne w przypadku urządzeń działających w technologiach LoRaWAN czy Sigfox.  

“ZMIANY W PROJEKTOWANYCH ART. 43 I 45 PKE SĄ NIEPOKOJĄCE, PONIEWAŻ WYMAGAJĄ TEGO, ABY W PRZYPADKU KAŻDEJ TECHNOLOGII MOŻLIWE BYŁO USTALENIE LOKALIZACJI URZĄDZENIA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁO WYKONANE POŁĄCZENIE. TYMCZASEM TECHNOLOGIE LORAWAN CZY SIGFOX NIE POZWALAJĄ NA USTALENIE LOKALIZACJI URZĄDZENIA W PRZYPADKU, GDY URZĄDZENIE TO NIE MA AKTYWNEGO POŁĄCZENIA”

– czytamy w liście do premiera.

 

M2M na początku drogi

Nowoczesne technologie, takie jak LoRaWAN czy Sigfox, ze względu na swoją specyfikę służą przede wszystkim zapewnieniu komunikacji maszyna – maszyna, w tym także łączności z urządzeniami, których lokalizacja nie jest stała. Aplikacje wykorzystujące komunikację maszyna – maszyna (M2M) są na rynku polskim w początkowej fazie popularyzacji.

– W imieniu Stowarzyszenia e-Południe zaapelowaliśmy do premiera o powstrzymanie się od wprowadzania do projektu PKE regulacji, które mogą doprowadzić do zahamowania rozwoju nowoczesnych technologii – informuje Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni od lat stosują najbardziej nowoczesne i innowacyjne technologie.

 

Rozwój LoRaWAN

– Jedną z technologii, którą MiŚOT-y już wspólnie wykorzystują i pragną rozwijać, jest LoRaWAN. Popularność jej stale rośnie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Komunikacja w technologii LoRaWAN służy do bezprzewodowego przesyłania niewielkich pakietów danych na stosunkowo duże odległości. Sieć LoRaWAN może być atrakcyjnym sposobem zapewnienia taniej komunikacji maszyna – maszyna, ponieważ w tym wypadku niejednokrotnie nie ma potrzeby przesyłania dużych pakietów danych i zapewniania łączności szerokopasmowej – tłumaczy Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Komunikacja maszyna – maszyna może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki w Polsce. Standard LoRaWAN jest wspierany i promowany przez globalne stowarzyszenie LoRa Alliance. Do stowarzyszenia należą m.in. Cisco, Orange, IBM, jak również Projekt MdI (MiŚOT dla Internetu rzeczy). Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oficjalnie uznaje LoRaWAN za standard komunikacyjny dla LPWAN (ang. low power wide area network, czyli sieć rozległa małej mocy).

 

Nowa technologia wymaga regulacji

Łączność maszyna – maszyna, w tym zapewniana dzięki technologii LoRaWAN, ma być regulowana przepisami PKE. Niestety niektóre zmiany wprowadzone do grudniowego projektu ustawy nie uwzględniają specyfiki technologii.

Do projektu aktu prawnego dodano – jak czytamy w uzasadnieniu – “obowiązek udostępniania uprawnionym podmiotom danych lokalizacyjnych powstających lub transmitowanych w sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w ramach roamingu krajowego oraz posiadanych przez nich danych o lokalizacji, w sposób zapewniający bieżącą i aktualną lokalizację urządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na technologię świadczonej usługi, co zapewni pełniejsze wykonywanie zadań przez uprawnione podmioty. Proponowana zmiana umożliwi uzyskiwanie przez podmioty uprawnione podczas realizacji kontroli operacyjnej danych lokalizacyjnych urządzenia końcowego, które działa w sieci innego przedsiębiorcy w ramach roamingu krajowego oraz zapewni dostęp do aktualnej lokalizacji niezależnie od tego czy zostało wykonane połączenie”. 

Technologia LoRaWAN może służyć zarówno zapewnieniu łączności z urządzeniami znajdującymi się w stałej lokalizacji, umożliwiając np. zdalny odczyt liczników energii elektrycznej, jak i z urządzeniami przemieszczającymi się, optymalizując np. zarządzanie flotą samochodów. W tym ostatnim przypadku podmiot świadczący usługę komunikacji elektronicznej może przetwarzać dane o lokalizacji w rozumieniu PKE. Technologia LoRaWAN nie zapewnia jednak dostępu do aktualnej lokalizacji urządzenia, które w danym momencie nie łączy się z siecią LoRaWAN. Wykonanie nowego obowiązku jest zatem niemożliwe.

 

Apel o przywrócenie przepisów

– Zaproponowaliśmy przywrócenie brzmienia projektu PKE z września 2021 roku. Chcemy, by obowiązkowi udostępniania uprawnionym podmiotom danych lokalizacyjnych powstających lub transmitowanych w sieci telekomunikacyjnej nie podlegali przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi komunikacji maszyna – maszyna lub którzy w ramach świadczonej publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej nie przesyłają komunikatów elektronicznych lub danych związanych z tymi komunikatami – informuje Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Komunikacja maszyna – maszyna może otworzyć wiele nowych obszarów rozwoju dla polskiej gospodarki. Ważne, że przedstawiciele polskich operatorów telekomunikacyjnych, inwestujących w nowoczesne rozwiązania i technologie, zaapelowali do premiera o uwzględnienie w przepisach PKE specyfiki LoRaWAN i zadeklarowali chęć udziału w spotkaniach roboczych, które pozwoliłyby stworzyć regulacje odpowiadające rzeczywistości.