Przekaż 1,5% na inicjatywy Fundacji Lokalni

Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Podczas załatwiania formalności – prowadzonych dziś głównie online – pamiętajmy, że 1,5% z naszych podatków może wesprzeć projekty prowadzone przez działającą między innymi na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych Fundację Lokalni. Wystarczy uzupełnić odpowiednie rubryki w internetowym formularzu.

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada ubiegłego roku pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji Lokalni statusu organizacji pożytku publicznego.

– Od pięciu lat działamy na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, a przede wszystkim wspieramy inicjatywy lokalne. Jesteśmy blisko ludzi, dostrzegamy potrzebujących. Promujemy w środowisku operatorskim społeczną odpowiedzialność biznesu. Podczas wielu wydarzeń dzielimy się wiedzą, wspieramy innowacyjność, dobre relacje z pracownikami i klientami. Pomagamy też w  ograniczaniu negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko – wylicza Aleksandra Czerech, od stycznia tego roku prezeska Fundacji Lokalni.

Fundatorem organizacji jest Stowarzyszenie e-Południe, które przez pięć lat wspierało ją. Zarząd stowarzyszenia deklaruje dalszą pomoc, ale liczy też na MiŚOT-ów.

– Jeśli operatorzy i ich pracownicy uznają, że warto przeznaczyć część swoich podatków na inicjatywy lokalne i projekty przez nas prowadzone, zyskają one większy rozmach. Jesteśmy otwarci na rekomendacje środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych i wskazanie inicjatyw, które warto wspierać – zachęca Aleksandra Czerech.

Jednym z projektów Fundacji Lokalni jest konkurs TeleOdpowiedzialny Roku.

– Operatorzy coraz chętniej prezentują w nim swoje aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponad sto firm wzięło udział w dotychczasowych edycjach. Jesienią ogłosiliśmy kolejną odsłonę – TeleOdpowiedzialny Roku 2023. Mamy nadzieję, że do 29 lutego wpłynie jeszcze więcej aplikacji niż w latach poprzednich, a w kwietniu poznamy najlepszego z najlepszych – mówi Paweł Gniadek, wiceprezes Fundacji Lokalni.

Aplikacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://misot.pl/teleodpowiedzialni/teleodpowiedzialny-roku-2023/ i należy ją wysłać na adres: [email protected].

KRS Fundacji Lokalni: 0000 81 47 04