Powstała spółka MiŚOT-ów, która zajmie się projektami inwestycyjnymi

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło zasady naboru na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zainteresowani poznali zasady bardzo późno. Stowarzyszenie e-Południe założyło spółkę, która będzie ubiegać się o dofinansowanie projektów na terenie województwa śląskiego oraz pomoże organizacyjnie i prawnie operatorom z innych regionów. Czasu na złożenie wniosków pozostało niewiele.

14 lipca odbył się z udziałem prawie 100 uczestników webinar, podczas którego wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe Sebastian Kachel przedstawił założenia naboru i koncepcję wsparcia dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych ze strony organizacji, którą reprezentuje. – Zaraz po ogłoszeniu przez CPPC terminów naboru i ich zasad przystąpiliśmy do działania. Mamy wypracowaną koncepcję dla województwa śląskiego. Chcemy się nią podzielić z małymi i średnimi operatorami telekomunikacyjnymi z całego kraju. Deklarujemy wsparcie organizacyjne, prawne oraz pomoc w rozmowach z instytucjami finansowymi – zapewnia wiceprezes Sebastian Kachel. – Zastanawiają niektóre publikacje medialne, że to cenna, ale spóźniona inicjatywa. Nie dało się wcześniej, wzięliśmy się do roboty natychmiast. Niestety, nie mamy wpływu na tryb pracy CPPC i ich terminy – dodaje.

CPPC będzie przyjmować wnioski na zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) od 1 do 31 sierpnia. Natomiast w projekcie zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nabór ruszył 4 lipca i zakończy się 4 sierpnia.

Środki z FERC i KPO przeznaczone na rozwój internetu szerokopasmowego wyniosą prawie 10 mld zł. Nabory dotyczą łącznie 402 obszarów konkursowych. Większość z operatorów nie dysponuje dziś potencjałem, który obsłuży poszczególne obszary.

Przedstawiony podczas webinaru śląski obszar KPO dotyczy dziewięciu powiatów i 28 gmin, zaś FERC siedmiu powiatów i 19 gmin. Inicjatywa stowarzyszenia sprowadza się do założenia spółki celowej, w której operatorzy obejmą udziały. Nowy podmiot razem z e-Południem zbierze deklaracje od MiŚOT-ów dotyczące HP do zbudowania, a następnie przygotuje i złoży wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jeśli uda się otrzymać środki, operatorzy otrzymają zlecenia w deklarowanych wcześniej paczkach. W lokalizacjach, gdzie nie będzie deklaracji, zlecona zostanie budowa sieci własnej. I co ważne – po zakończeniu inwestycji stowarzyszenie sprzeda udziały MiŚOT-om w cenie nominalnej.

Powstanie tym samym operator infrastrukturalny, który nie będzie świadczył usług klientom końcowym. Operatorzy będą podpisywać z nowym podmiotem umowy na obsługę sieci i BSA. MiŚOT za każde aktywne PA otrzyma opłatę za transmisje do najbliższego węzła oraz za utrzymanie sieci. Operatorzy zainteresowani udziałem w projekcie lub otrzymaniem szczegółowych informacji powinni pisać na adres [email protected]. W odpowiedzi dostaną umowę NDA do podpisu oraz predefiniowany arkusz do deklaracji adresów. W kolejnym kroku konieczne będzie potwierdzenie wypełnienia danych.