Oferta publiczna na finiszu

Do końca dnia w piątek 24 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia e-Południe podpisują otrzymane od inwestorów umowy sprzedaży akcji MiŚOT SA. Dokumenty trafią niezwłocznie do kupujących, aby ci mogli w ciągu trzech dni zapłacić za nabywane papiery wartościowe.

Ostatnim krokiem w ofercie publicznej będzie jej rozliczenie i wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski. Musi to nastąpić do połowy grudnia.

– Jesteśmy w kulminacyjnym momencie oferty publicznej akcji MiŚOT SA. Do północy w środę 22 listopada inwestorzy podpisywali umowy. Ze względu na wielu uprawnionych z różnych części kraju i związane z tym trudności logistyczne stworzyliśmy system informatyczny, który sprawdził się, ale okazał się też nie w pełni doskonały. Na szczęście, jak na skalę transakcji, zdecydowana większość umów pozytywnie została sfinalizowana – mówi prezes Stowarzyszenia e-Południe Adam Kossowski.

– Na podsumowanie oferty przyjdzie czas po 15 grudnia, czyli po wpisaniu nowych akcjonariuszy do rejestru. Jednak już dziś można powiedzieć, że MiŚOT SA będzie miał kilkuset nowych akcjonariuszy. Zdecydowaliśmy, że najszybciej jak to możliwe ruszymy z przygotowaniami kolejnej oferty, między innymi dla tych jednostkowych przypadków, które nie zdążyły lub nie poradziły sobie na czas z formalnościami. Żaden z inwestorów, któremu należą się akcje, bo współpracował i współpracuje z Grupą MiŚOT i spełnia kryteria bycia małym i średnim operatorem telekomunikacyjnym, nie powinien zostać poza spółką – zapewnia Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Stowarzyszenie e-Południe, które sprzedaje w ofercie część swoich akcji, zapowiada, że będzie kontaktować się z wszystkimi zainteresowanymi nabyciem akcji MiŚOT SA. – W najbliższych dniach nawiążemy kontakt z inwestorami, którzy nie poradzili sobie z systemem lub nie zdążyli na czas zgodnie z harmonogramem oferty – informuje Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.    Inwestorzy muszą pamiętać, że po otrzymaniu podpisanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia e-Południe umowy mają trzy dni na zapłatę za akcje oraz podpisanie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy. Za akcje i wpis do rejestru akcjonariuszy płaci się na podstawie umowy. Inwestor otrzyma jednak fakturę na kwotę 86,1 zł brutto tytułem pokrycia kosztów wpisu do rejestru akcjonariuszy.