MiŚOT SA z zyskiem za 2022 rok. Czekamy na walne Stowarzyszenia e-Południe

Podczas odbywającego się w połowie maja Walnego Zgromadzenia MiŚOT SA podsumowano 2022 rok. Pracująca na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych spółka w minionym roku zwiększyła przychody i zanotowała zysk.  

– Ponieważ trwa przenoszenie aktywności ze Stowarzyszenia e-Południe do spółek Grupy MiŚOT, pełna ocena wyników osiągniętych przez nas w poprzednim roku będzie możliwa po walnym stowarzyszenia, które odbędzie się w drugiej połowie czerwca. Dopiero te liczby pokazują potencjał organizacji, której akcjonariuszami staną się mali i średni operatorzy telekomunikacyjni – zapowiada Krzysztof Czuszek, prezes zarządu MiŚOT SA.

W 2022 roku MiŚOT SA zanotowała 1,19 mln zł przychodów (wzrost rok do roku o prawie 250 proc.) i 133,7 tys. zysku netto (rok wcześniej 29,6 tys. zł straty). Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na kapitał zapasowy 99,3 tys. zł, a reszta pokryła straty z poprzednich lat.

Należące do Grupy MiŚOT Projekt MdM miał 1,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (więcej o 71 proc.) i 136,5 tys. straty netto, Projekt MdO – 9,02 mln zł przychodów (wzrost o 3,7 proc.) i 12,2 tys. zł zysku netto, a EPIX – 2,07 mln zł przychodów (wobec 0,18 mln zł w 2021 roku) i 495,6 tys. zł straty netto (rok wcześniej 11,3 tys. zł zysku).

Większościowym akcjonariuszem MiŚOT SA jest Stowarzyszenie e-Południe, które zrzesza małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

– Pełny obraz wyników naszych spółek i projektów będzie można uzyskać po podsumowaniu 2022 roku przez Stowarzyszenie e-Południe. W minionym roku przenieśliśmy część naszej działalności ze stowarzyszenia do spółek zależnych MiŚOT SA, dlatego wyniki obecnie publikowane nie pokazują pełnego obrazu biznesu prowadzonego na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – mówi Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

Walne Stowarzyszenia e-Południe zaplanowano na 23 czerwca.