Masz kłopoty z PIT, wyślij pismo

Od 2023 r. zmieniły się obowiązki sprawozdawcze operatorów o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych. 27 stycznia został uruchomiony Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji (PIT) przeznaczony do przekazania danych na podstawie art. 29 Megaustawy. Nie wszystko jednak działa jak powinno. Stowarzyszenie e-Południe zleciło prawnikom przygotowanie i udostępnia wszystkim MiŚOT-om wzór pisma do UKE.

Opóźnienie organów władzy publicznej w uruchomieniu PIT spowodowało, iż operatorom zamiast ustawowych dwóch miesięcy na wykonanie obowiązku pozostał tylko miesiąc. Do Stowarzyszenia e-Południe regularnie spływają informacje o problemach związanych z PIT, które utrudniają wykonanie obowiązku.

Dla wielu małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych wykonanie obowiązku w ustawowym terminie jest zagrożone. W związku z tym na zlecenie Stowarzyszenia e-Południe został opracowany wzór pisma, adresowanego do Prezesa UKE, przeznaczonego do samodzielnej wysyłki przez operatora. Dokument, bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy EPID, dostępny jest w https://sklep.misot.pl/masz-klopoty-z-pit-wyslij-pismo

Złożenie pisma w UKE może potencjalnie poprawić sytuację jego nadawcy w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku i konieczności odwołania się od ewentualnych nałożonych kar. W toku postępowań, sądowych czy administracyjnych, niezbędne będzie udowodnienie tego, jakie przeszkody wpłynęły na opóźnienia. Prawnicy zachęcają do dokładnego dokumentowania (np. poprzez screeny ekranu z widoczną datą i godziną) wszelkich problemów, jakie operatorzy napotykają w przekazywaniu danych do PIT oraz zabezpieczenia tych dokumentów przed utratą przez przynajmniej pięć kolejnych lat (jest to okres przedawnienia nałożenia kary).

Pismo najlepiej będzie wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych UKE (PUE UKE) jako „pismo ogólne” do organu.

Niezależnie od opisanych działań Stowarzyszenie e-Południe pracuje również nad wzorem stanowiska, które każdy MiŚOT będzie mógł złożyć w toku ewentualnego postępowania w sprawie o nałożenie kary za nieprzekazanie danych w terminie.