Lokalny Zjazd MiŚOT w Kołobrzegu – dzień zero

Dzień zero kolejnego z cyklu Lokalnych Zjazdów MiŚOT to przede wszystkim przyjazdy, rejestracja, przygotowanie stanowisk wystawienniczych, ale też MiŚOT-owy Hyde Park oraz Before Party.

 

Oficjalne otwarcie Lokalnego Zjazdu MiŚOT edycja „Północ” odbędzie się we wtorek (14 czerwca), zaś agenda wypełniona jest aktualnymi tematami. Będą to między innymi: cyberbezpieczeństwo, konieczność podnoszenia cen usług, działania Krajowej Izby Komunikacji Ethernetwej, kluczowe projekty Grupy MiŚOT, zasady udostępniania akcji MiŚOT SA, LoRaWAN i umowy BSA.

 

Zjazd trwał będzie dwa dni wypełnione panelami, prelekcjami i dyskusjami, które tym razem połączone są także z atrakcjami dla rodzin uczestników.

 

Ważnym punktem dnia zero jest operatorski Hyde Park – spotkanie w wewnętrznym, zamkniętym gronie (bez udziału prasy), podczas którego przedstawicielom organizacji branżowych przedstawiane są problemy, z którymi lokalni mali i średni operatorzy telekomunikacyjni spotykają się w ich codziennej działalności. Tu także inicjowane są oddolne inicjatywy i formułowane pierwsze postulaty dotyczące zmian w prawie.

 

Hyde Park podczas Zjazdu w Kołobrzegu odbył się w sali konferencyjnej na czwartym piętrze. Wziąło w nim udział około 40. przedstawicieli operatorów. W dyskusji wziął też udział Karol Skupień, prezes KIKE. Warto też zaznaczyć, że do godziny 18. zarejestrowała się już ponad połowa uczestników zjazdu. Dopisuje więc frekwencja, a z przeprowadzonych przez nas rozmów wynika, że pojawiło się dużo MiŚOT-ów z woj. zachodniopomorskiego, a dla wielu z nich jest to pierwszy od dawna Zjazd MiŚOT, na który mieli łatwy dojazd.

 

Dyskusje wokół wielu poruszanych podczas Hyde Parku tematów trwają na późniejszym Before Party, nieraz stają się też podstawą agendy kolejnych zjazdów.

 

Przypominamy też przy okazji, że kolejny Lokalny Zjazd MiŚOT odbędzie się jesienią na zachodzie Polski, a we wrześniu w Łodzi odbędzie się także Konferecja KIKE, na którą prowadzona jest już rejestracja.