Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR + KAT) – RAICH

Informujemy, iż MiŚOT RAICH Sp. z o.o. z Warszawy, legitymujący się EPID-em [RAICHWAR] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[RAICHWAR] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!