Kolejny Uczestnik EPIX.Poznan (z redundancją POZ+KTW) – ZPRAVA

 

 

MiŚOT ZPRAVA Sp. z o.o. z Warszawy, legitymujący się EPID-em [ZPRAVAWAR], jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Poznań oraz EPIX.Warszawa realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[ZPRAVAWAR] dołączył do EPIX.Poznań portem 1 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!