Kolejny krok w stronę rozszerzenia akcjonariatu MiŚOT SA

Obradujące 6 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MiŚOT SA wyraziło zgodę na zmiany w statucie spółki. Po ich zarejestrowaniu przez sąd otworzy się formalna droga do udostępnienia akcji kolejnej grupie właścicieli i udziałowców operatorów telekomunikacyjnych, którzy przez lata współpracowali z Grupą MiŚOT. Walne podsumowało również działalność spółki w 2023 roku.

Zmiany w statucie są efektem pierwszej oferty publicznej akcji MiŚOT SA, która nastąpiła w ubiegłym roku. Właściciela zmieniło wtedy 868 071 akcji imiennych należących do Stowarzyszenia e-Południe. Zgodnie ze statutem część walorów straciło uprzywilejowanie, nie dotyczyło to jednak akcji nabytych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki, którzy są członkami Stowarzyszenia.

– Mając jednak na uwadze dążenie do ujednolicenia uprawnień wszystkich inwestorów, którzy nabyli akcje w ofercie publicznej, członkowie Stowarzyszenia zgodzili się na zniesienie uprzywilejowania. W związku z tym konieczna była zmiana statutu spółki akcyjnej – tłumaczy Sebastian Kachel, wiceprezes zarządu MiŚOT SA. Obecni na walnym akcjonariusze wyrazili na to formalną zgodę. Teraz zmiany musi jeszcze zarejestrować sąd.

Po pomyślnej decyzji – zapewne w najbliższych tygodniach – do kolejnej grupy uprawnionych właścicieli firm współpracujących przez lata z Grupą MiŚOT trafią oferty nabycia akcji MiŚOT SA. Od kilku tygodni trwa akcja zgłaszania pełnomocników, którzy będą odpowiadać za formalną stronę transakcji.

– Wywiążemy się tym samym z obietnicy, którą daliśmy pod koniec 2023 roku. Wtedy obiecaliśmy inwestorom, którzy nie dopełnili formalności lub nie zdążyli z nimi na czas, że nie zapomnimy o nich – mówi Krzysztof Czuszek, prezes zarządu MiŚOT SA. – Za kilka miesięcy, po sprzedaży przez Stowarzyszenie drugiej transzy akcji spółki, będziemy mogli wzmocnić ją przenosząc do grupy kolejne aktywności – zapewnia.

Stowarzyszenie e-Południe, które dziś jest największym akcjonariuszem MiŚOT SA, od kilkunastu lat – między innymi poprzez spółki, w których posiada udziały i akcje – działa na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. W 2022 roku rozpoczęło się przenoszenie głównych jego aktywności do MiŚOT SA – spółki, której akcje zostały udostępnione w 2023 roku współpracującym z nią operatorom.

Walne obradujące 6 czerwca przyjęło sprawozdania finansowe spółki i sprawozdanie rady nadzorczej za 2023 rok, podjęło również uchwały i udzieliło absolutorium wszystkim członkom organów statutowych. W ubiegłym roku MiŚOT SA wypracowała 134 960,31 zł zysku netto, który – decyzją akcjonariuszy – został przekazany na kapitał zapasowy.

– Oceniając naszą aktywność w 2023 roku należy spojrzeć łącznie na wyniki MiŚOT SA i Stowarzyszenia e-Południe. Dopiero te liczby pokazują potencjał Grupy. Walne Stowarzyszenia e-Południe planowane jest na drugą połowę czerwca – wyjaśnia Adam Kossowski, wiceprezes zarządu MiŚOT SA i jednocześnie prezes Stowarzyszenia e-Południe.

MiŚOT SA jest dziś 100-procentowym właścicielem spółek: EPIX, Projekt MdO, Projekt MdM i Projekt TdM. Pozostałe podmioty Grupy MiŚOT, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, są jeszcze własnością Stowarzyszenia e-Południe.