Jak w 2023 roku odnaleźć się w gąszczu przepisów? Mamy dla was przewodnik

Działalność telekomunikacyjna jest ściśle regulowana, a na przedsiębiorcach ciąży wiele obowiązków, także sprawozdawczych. Z raportu Prezesa UKE za rok 2021 wynika, że aż 1 111 firm nie przekazało w ustawowym terminie danych do SIIS. Kancelaria itB Legal, we współpracy z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej i Stowarzyszeniem e-Południe, przygotowała przewodnik dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, informujący, jak radzić sobie w nadchodzącym roku z tymi obowiązkami. Wydawnictwo jest bezpłatnie dostępne dla operatorów w Sklepie MiŚOT.

– Odnalezienie się w gąszczu obowiązków sprawozdawczych może nastręczać trudności, szczególnie że w nadchodzącym 2023 roku regulacje ulegną kilku zasadniczym zmianom, chociażby za sprawą powołania nowego systemu SIDUSIS. Dodatkowo na operatorów nałożono jednorazowy obowiązek przypadający na sam koniec 2022 r. – ostrzegała podczas odbywającego się w listopadzie czwartego Lokalnego Zjazdu MiŚOT w Poznaniu mecenas Ewelina Grabiec z kancelarii itB Legal. – Każdy przypadek nie przekazania danych wiąże się z ryzykiem wszczęcia postępowania o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Jedynym sposobem uniknięcia takiego postępowania jest terminowe i rzetelne przekazywanie informacji odpowiednim organom – dodała.

Na początku grudnia ukazało się opracowanie, które ma służyć przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zrzeszonym w KIKE oraz małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym współpracującym ze Stowarzyszeniem e-Południe w prawidłowej realizacji zadań, jakie ustawodawca wiąże z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości.

Przewodnik zawiera informacje o regulacjach wedle stanu prawnego na 5 grudnia 2022 roku.

– Z uwagi na fakt, iż część rozporządzeń wykonawczych na dzień oddania wydawnictwa nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych, oparliśmy się na ostatniej dostępnej wersji projektu aktu prawnego. Zaznaczamy, kiedy zasady sprawozdawczości mogą ulec zmianie z uwagi na niezakończenie procesu legislacyjnego. Finalny zakres obowiązków uzupełnimy w aktualizacjach przewodnika – informuje Ewelina Grabiec.

Aby darmowo pobrać przewodnik, mały i średni operator telekomunikacyjny powinien wejść do https://sklep.misot.pl/ (niezbędne jest posiadanie EPID), a następnie kliknąć w kategorię Do pobrania (po prawej).