Internet dla uchodźców – dokumenty po ukraińsku

W ramach akcji Internet od LOKALNI dla Uchodźców z Ukrainy przygotowane zostały uproszczone dokumenty, takie jak umowa, regulamin oraz niezbędne załączniki przetłumaczone na język ukraiński na bazie wzorców umów telekomunikacyjnych Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

 

– U naszych sąsiadów trwa wojna, a my staramy się im pomagać – mówi Daniel Piecuch Fundacji Lokalni. – Gościmy w Polsce uchodźców, wspieramy pomoc humanitarną, która trafia za naszą wschodnią granicę. Część MiŚOT-ów wystąpiło także z inicjatywą wspierania uchodźców z Ukrainy poprzez świadczenie im dostępu do Internetu na preferencyjnych warunkach. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy dokumenty, które mają ułatwić dopełnienie niezbędnych formalności.

 

Dokumenty dostępne są (nieodpłatnie) w sklepie MiŚOT.

 

– Dla operatorów głównym miejscem informacyjnym o akcji MdU Internet od LOKALNI dla Uchodźców z Ukrainy jest strona MiWiedza – dodaje Łukasz Biernacki. – Znajdują się tam warunki korzystania, regulamin, a także link do miejsca, z którego można bezpłatnie pobrać dokumenty. Na MiWiedzy znajduje się także sukcesywnie uzupełniane FAQ. Wymiana informacji i doświadczeń trwa także na ISP Forum.

 

Przy opracowywaniu dokumentów współpracowały: Stowarzyszenie e-Południe, Fundacja Lokalni, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Fundacja Nasza Wizja oraz Kancelaria itB Legal.

 

– Umowa zawiera niezbędne minimum, powstała na bazie wzorców KIKE i jest zgodna z wymogami UOKiK – podkreśla Ewelina Grabiec z kancelarii itB Legal. – Ponieważ umowa przygotowana jest w dwóch wersjach językowych, a żaden język nie pokrywa się w pełni z innym, należy mieć na uwadze, że zakres znaczeniowy poszczególnych słów może się nieco różnić. Zastosowaliśmy w związku z tym klauzulę “wyboru języka”, która stanowi, że w razie wątpliwości rozstrzygająca jest umowa w języku polskim.

 

Pakiet dokumentów ma jednak na celu jedynie ułatwienie świadczenia uchodźcom usług telekomunikacyjnych na preferencyjnych warunkach.

 

– Wprowadziliśmy już w naszej firmie usługę nieodpłatnego korzystania z internetu w mieszkaniach udostępnianych uchodźcom – mówi Kamil Kurek, prezes zarządu K3 Telecom. – W praktyce łatwiej było jednak fizycznie zrobić przyłącze niż przygotować dokumenty w języku ukraińskim. Liczymy się z tym, że przez parę miesięcy będzie to usługa świadczona bezpłatnie, a później skończą się działania wojenne lub nasi goście staną na nogi. Do każdego przypadku podchodzić będziemy indywidualnie – zaznacza.

 

Podmioty Grupy MiŚOT koordynują także zbiórkę środków dla potrzebujących oraz dostawę sprzętu telekomunikacyjnego dla operatorów ukraińskich. Pierwsza partia urządzeń została przekazana w marcu.