Grupa MiŚOT pracuje głównie na rzecz Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych, dostarczając im konkurencyjne usługi i produkty.
MiŚOT-em jest podmiot, który:

  1. Jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (RPT).
  2. Obsługuje klientów detalicznych, świadcząc usługi w ramach sieci dystrybucyjnej oraz ostatniej mili z wykorzystaniem sieci własnej lub innych MiŚOT-ów w co najmniej 60%.
  3. Ma nie więcej niż 50 tys. klientów i poniżej 25 mln zł rocznych przychodów z usług telekomunikacyjnych.
  4. Jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (ma nie więcej niż 250 pracowników, jego obrót roczny nie przekracza równowartości 50 mln euro) zarejestrowanym w Polsce.
  1. Wszyscy bezpośredni lub pośredni właściciele to osoby fizyczne lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
  2. Firma w 100% należy do rezydentów podatkowych zarejestrowanych w Polsce.
  3. Czuje się MiŚOT-em.

Finalną decyzję o nadaniu statusu MiŚOT-a podejmują organy Stowarzyszenia e-Południe.

Nasze media