Grupa MiŚOT z zyskiem za 2022 rok. Walne Stowarzyszenia e-Południe zgodziło się na uruchomienie oferty publicznej akcji MiŚOT SA

Członkowie Stowarzyszenia e-Południe 23 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia podsumowali ubiegły rok. W 2022 roku organizacja i jej spółki wypracowała 2,84 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wyniosły 18,6 mln zł i w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 2,53 mln zł.

 

Stowarzyszenie od kilkunastu lat – między innymi poprzez spółki, w których posiada udziały – działa na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. W 2022 roku rozpoczęło się przenoszenie głównych jego aktywności do MiŚOT SA – spółki, której akcje zostaną udostępnione w tym roku współpracującym z nią operatorom.

– Oceniając naszą aktywność w 2022 roku należy spojrzeć na wyniki Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA. Dopiero te liczby pokazują potencjał organizacji, której akcjonariuszami staną się mali i średni operatorzy telekomunikacyjni – komentuje Krzysztof Czuszek, prezes zarządu MiŚOT SA.

Przypomnijmy, w maju obradowało Walnego Zgromadzenia MiŚOT SA. W 2022 roku spółka zanotowała 1,19 mln zł przychodów (wzrost rok do roku o prawie 250 proc.) i 133,7 tys. zysku netto.

Dziś większościowym akcjonariuszem MiŚOT SA jest Stowarzyszenie e-Południe, które zrzesza małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

– MiŚOT SA stała się już 100-procentowym właścicielem naszych spółek: EPIX, Projekt MdO i Projekt MdM. Pozostałe podmioty Grupy MiŚOT, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, są jeszcze własnością Stowarzyszenia e-Południe. Gdy umocnią swoją pozycję na rynku, staną się podmiotami zależnymi MiŚOT SA – informuje  Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

W 2022 roku Projekt MdM miał 1,72 mln zł przychodów ze sprzedaży i 136,5 tys. straty netto, Projekt MdO – 9,02 mln zł przychodów i 12,2 tys. zł zysku netto, a EPIX – 2,07 mln zł przychodów i 495,6 tys. zł straty netto.

Obradujące 23 czerwca Walne Stowarzyszenia e-Południe przyjęło sprawozdanie finansowe, podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku wypracowanego w 2022 roku na działania statutowe oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i komisji rewizyjnej.

– Podjęta został również uchwała w sprawie uruchomienia oferty publicznej akcji MiŚOT SA w trybie ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W następnym kroku zostanie opublikowany dokument informacyjny i rozpoczną się zapisy na akcje spółki – wyjaśnia Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA i Stowarzyszenia e-Południe.

Walne Stowarzyszenia wyraziło zgodę na zaoferowanie potencjalnym nabywcom do 61 proc. akcji MiŚOT SA.