Grupa MiŚOT przejmuje kontrolę nad spółką z obszaru cyberbezpieczeństwa

 

Projekt MdS, spółka oferująca małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym oraz ich klientom nowoczesne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa, należy już w pełni do Grupy MiŚOT.

19 grudnia – będące częścią Grupy MiŚOT – Stowarzyszenie e-Południe nabyło od Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG drugą połowę udziałów w podmiocie, gwarantując sobie pełną kontrolę nad nim.

– Konsekwentnie budujemy silną grupę kapitałową, która oferuje nowoczesne rozwiązania na rynku telekomunikacyjnym. Tworzymy strukturę, która dostarcza produkty i usługi dla MiŚOT-ów na bardzo konkurencyjnych zasadach – mówi Adam Kossowski, prezes zarządu MiŚOT SA.

W strukturach Grupy MiŚOT znajdują się już spółki: EPIX (prowadzi trzy węzły wymiany ruchu), Projekt MdO (reprezentuje małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych w przetargach i koordynuje dostawę internetu szerokopasmowego do ponad 3000 szkół), Projekt MdM (wydawca mediów i organizator wydarzeń branżowych), Projekt MdI (prowadzi projekt Polski Internet Rzeczy w oparciu o sieć LoRaWAN), Projekt MdC (buduje centrum przetwarzania danych w Jaworznie) oraz Fundacja Lokalni.

– Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w akwizycjach ciekawych biznesów oraz tworzeniu podmiotów, które zagwarantują szerszą ofertę dla MiŚOT-ów. Stworzy im to szansę na realną konkurencję z dużymi operatorami na coraz trudniejszym rynku telekomunikacyjnym – przekonuje Sebastian Kachel, wiceprezes zarządu MiŚOT SA.

Projekt MdS jest spółką, która powstała w celu wypracowania produktów podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Podmiot opracował rozwiązanie zabezpieczające segmenty sieci administrowane przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych przed całym spektrum anomalii ruchu sieciowego. Obecnie przedsięwzięcie przeszło od etapu projektowego do fazy komercjalizacji.

– Wypracowaliśmy gotowy do komercyjnych wdrożeń system cyberbezpieczeństwa dla wspólnoty MiŚOT-ów pod nazwą tSEC – informuje Maciej Linscheid, członek zarządu Projekt MdS. – Nasze kompleksowe rozwiązanie będzie dostępne dla operatorów w abonamencie miesięcznym w cenie promocyjnej od 150 zł netto – dodaje.

Na tym poziomie usługa obejmie monitorowanie ruchu sieciowego operatora wraz z ochroną antyddos i blackholingu, zarządzanie incydentami, generowanie raportów i wykrywanie zagrożeń. Wszystkie obliczenia wykonywane są w chmurze obliczeniowej MdS, co oznacza, że operator nie musi mieć u siebie żadnego dodatkowego sprzętu.

Jeśli klient zdecyduje się na wyższe pakiety, otrzyma funkcjonalności IPS, ddos scrubbing, ids, machine learning, predykcję ruchu oraz usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa pasywnego: konsultacje bezpieczeństwa i RODO, zarządzanie incydentami, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, audyty, pentesty oraz analizę poincydentalną.

W portfolio usług spółki znalazła się pełna obsługa klientów w zakresie pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, pełnomocnika bezpieczeństwa i finalnie obsługą operatora usługi kluczowej. Sprzedaż usług będzie realizowana przez zespół handlowy Grupy MiŚOT.

Proces aktywnej budowy Grupy MiŚOT w 2022 roku podsumowuje Krzysztof Czuszek, wiceprezes zarządu  MiŚOT SA:

– Podjęliśmy zobowiązania wobec środowiska, z którego wywodzimy się. Wskazaliśmy obszary rozwoju i krok po kroku tworzymy konkurencyjny podmiot z coraz szerszą ofertą. Już dziś jego akcjonariuszami są mali i średni operatorzy telekomunikacyjni. W 2023 roku ten akcjonariat znaczącą powiększy się, a my będziemy informować o kolejnych ciekawych kierunkach inwestycji i rozwoju – zapowiada.