Grupa MiŚOT: „Chcemy wzmocnić działania KIKE”

Rynek telekomunikacyjny podlega dynamicznym zmianom. W Polsce Mali i Średni Operatorzy Telekomunikacyjni nadal stanowią jego ważną część. Jednak zmieniające się przepisy prawa i regulacje, atmosfera w parlamencie i administracji nie zawsze sprzyjają operatorom, na rzecz których działa Grupa MiŚOT i będące jej częścią Stowarzyszenie e-Południe. 

 

Nierzadko w procesie stanowienia prawa nie uwzględnia się naszych opinii i faworyzuje duże firmy telekomunikacyjne, które z racji dysponowania większym kapitałem mają większy wpływ na rzeczywistość gospodarczą. Czujemy brak szacunku dla małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tracą na tym przede wszystkim nasi klienci. Nie godzimy się na to!

 

Aby wyrównać warunki rynkowe wszystkich operatorów i konkurować na tych samych dla wszystkich zasadach, potrzebujemy silnej reprezentacji i merytorycznego głosu w debacie z politykami, administracją i potężnymi firmami innych sektorów, skupionymi w mocnych organizacjach biznesowych.

 

Od lat gwarantem obrony naszych interesów i merytorycznego reprezentowania środowiska jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE). Ostatnie lata, mimo pandemii ograniczającej realną debatę z decydentami, przyniosły tej organizacji sukcesy – m.in. wynegocjowano korzystne zasady za korzystanie z infrastruktury energetycznej i kanalizacji Orange, poprawiła się dostępność terenów leśnych. Natomiast mamy również świadomość, że wiele projektów KIKE wymaga kontynuacji oraz że w mijającej kadencji wystąpiły też porażki w nierównej walce z dużymi operatorami. Dlatego też nie możemy ustawać w ciągłym procesie wzmacniania wizerunku oraz budowania pozycji Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych.

 

8 września wybierzemy na kolejną kadencję zarząd Izby. Prezes KIKE Karol Skupień musi otrzymać nasze poparcie w realizacji rozpoczętych projektów oraz w zmaganiach z nowymi wyzwaniami. Uważamy, że w zarządzie powinien znaleźć się również przedstawiciel operatorów skupionych wokół Grupy MiŚOT. Nic o nas bez nas!

 

Podczas Walnego zgłosimy kandydata do zarządu wybranego przez MiŚOT-ów. Powinien to być faktyczny reprezentant środowiska operatorskiego. Proponujemy Wam głosowanie – razem wyłońmy naszego reprezentanta, który we wrześniu będzie ubiegał się o głosy członków Izby i miejsce w zarządzie. Zachęcamy do udziału w ankiecie i oddania głosu na sprawdzonych przez lata reprezentantów naszego środowiska.

 

Jeśli jesteś MiŚOT-em posiadającym EPID, otrzymałeś dziś maila z unikatowym linkiem do zewnętrznego systemu, który zapewni poufność głosowania.  

 

Grupa MiŚOT