Nasz projekt zakłada stworzenie zaawansowanego serwisu, gdzie wszystkie lokalne, rodzinne i okoliczne firmy będą mogły znaleźć swoje miejsce. To miejsce chcemy promować w sieci a także w telewizji, bo żadnej z naszych firm może nie być stać na taką formę promocji, ale razem DAMY RADĘ!

FUNDACJA LOKALNI

Nasz projekt zakłada stworzenie zaawansowanego serwisu, gdzie wszystkie lokalne, rodzinne i okoliczne firmy będą mogły znaleźć swoje miejsce. To miejsce chcemy promować w sieci a także w telewizji, bo żadnej z naszych firm może nie być stać na taką formę promocji, ale razem DAMY RADĘ!
 
Fundacja Lokalni została powołana, jako kolejny element rozwoju 11-letniej działalności Stowarzyszenia e-Południe. Od lat wspieramy kilkaset lokalnych firm telekomunikacyjnych, zapewniając im największy w Polsce węzeł wymiany ruchu EPIX, dzięki któremu uzyskały wyższy poziom jakości świadczonych usług.
 
Po 11 latach zrozumieliśmy, że naszym celem jest jeszcze szersza pomoc lokalnym społecznościom. Naszą ideą jest wspieranie mikro i małych firm, bo to właśnie te firmy na pierwszym miejscu stawiają klienta i świetną jakość obsługi. Dlatego w listopadzie 2019 r. uruchomiliśmy portal lokalni.pl, który zrzesza firmy działające lokalnie i wyznające te same idee, co my. Najpierw chcieliśmy zapełnić go setkami firm telekomunikacyjnych, a teraz zapraszamy do niego przedstawicieli wszystkich branż, które działają lokalnie pod adresem: lokalni.org.pl.
 
Naszą misją jest stymulowanie inicjatyw w środowisku mikro i małych przedsiębiorców, poprzez wyposażenie ich w narzędzia, wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą im cieszyć się z prowadzonego przez nich biznesu. Głęboko wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom wpłyniemy pozytywnie na nasze lokalne społeczności. Promujemy postawę dbałości o siebie wzajemnie. Dążymy do integracji na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, które taką postawę wspierają.
 
Fundacja Lokalni zapewnia wiarygodność, przejrzystość i zaufanie organizacji non-profit – jest ona organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, a także działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu.

ZARZĄD

RADA FUNDACJI

DOKUMENTY

KRS 0000305459

NIP 6262925765

REGON 240927030

SPRAWOZDANIA

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT