Formalna droga do udostępnienia akcji MiŚOT SA otwarta

11 maja sąd zarejestrował zmiany w statucie MiŚOT SA. Otwiera to formalną drogę do udostępnienia akcji małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym, którzy docelowo obejmą do 61 proc. akcji spółki. Wkrótce do MiŚOT-ów trafią listy intencyjne ze wzorem deklaracji przystąpienia do spółki. Pozwoli to na zbudowanie tak zwanej księgi popytu.

 

– Rok temu rozpoczęliśmy budowę stabilnej i wiarygodnej dla rynku Grupy MiŚOT, która czerpie z dorobku Stowarzyszenia e-Południe. Naszym celem jest skuteczna i efektywna działalność na rzecz MiŚOT-ów, czyli dostarczanie konkurencyjnych cenowo produktów i usług. Najważniejsze jednak, że spółka będzie należeć i pracować dla operatorów. Po decyzji sądu przyspieszamy z formalnościami. Wreszcie możemy realizować nasze zobowiązania, które podjęliśmy wobec środowiska – mówi Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i jednocześnie wiceprezes MiŚOT SA.

 

Na pierwszym Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Bukowinie Tatrzańskiej w listopadzie 2021 r. zarząd MiŚOT SA poinformował, że mali i średni operatorzy telekomunikacyjni staną się akcjonariuszami spółki, która stoi na czele grupy kapitałowej zbudowanej przez Stowarzyszenie e-Południe. W momencie rozpoczęcia prac nad nową strukturą 100-procentowym akcjonariuszem spółki akcyjnej było Stowarzyszenie e-Południe.

 

Przygotowano propozycje zmiany postanowień statutu spółki, sporządzono – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – aktualizację wycen wartości podmiotów przeznaczonych do wniesienia do niej aportem. Pod koniec 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT SA. Zdecydowano na nim o niezbędnych zmianach treści statutu spółki, a także podwyższono jej kapitał zakładowy o wartość wniesionych aportem udziałów w spółkach: EPIX Sp. z o.o., Projekt MdO Sp. z o.o. i Projekt MdM Sp. z o.o. Wyrażono również zgodę na objęcie akcji przez członków Stowarzyszenia e-Południe. Komplet dokumentów niezwłocznie trafił do KRS. Po prawie pięciu miesiącach sąd zarejestrował zmiany.

 

– Rejestracja w KRS umożliwia formalne rozpoczęcie procesu udostępniania akcji dla MiŚOT-ów. Niestety, nie mieliśmy wpływu na tempo pracy KRS. Cieszymy się, że proces zakończył się pomyślnie – komentuje prezes MiŚOT SA Adam Kossowski.

 

Otwiera to drogę do dalszych kroków w udostępnieniu akcji operatorom, którzy są klientami spółek Grupy MiŚOT.

 

– Operatorzy, którzy staną się akcjonariuszami MiŚOT SA, nadal będą prowadzić własną działalność gospodarczą. Akcje spółki obejmą, jako osoby fizyczne, wspólnicy małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – przypominali członkowie zarządu MiŚOT SA podczas kwietniowego drugiego Lokalnego Zjazdu MiŚOT w Janowie Podlaskim. Uzasadniali też, że będzie to chronić spółkę przed utratą kontroli i wrogim przejęciem. Osoby fizyczne gwarantują większą stabilność w akcjonariacie spółki, podmioty gospodarcze podlegają częstym zmianom właścicielskim, są przedmiotem transakcji handlowych, generują ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, co mogłoby wpływać na bezpieczeństwo prawne i wizerunek spółki.

 

Wkrótce do operatorów zostaną wysłane listy intencyjne wraz ze wzorem deklaracji przystąpienia do spółki. Po ich podpisaniu możliwa będzie analiza poziomu zainteresowania nabyciem akcji przez operatorów, zostanie zbudowana tak zwana księga popytu. Otworzy to drogę do formalnego nabycia akcji przez MiŚOT-ów – poprzez zakup istniejących akcji od Stowarzyszenia e-Południe lub objęcie nowych walorów wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

 

– Mamy model udostępniania akcji. Będziemy premiować wieloletnią lojalną współpracę ze Stowarzyszeniem e-Południe i zakup naszych produktów. W tym celu stworzyliśmy bardzo przejrzysty algorytm. Dziś w EPIX-e mamy ponad 850 uczestników i to oni na początku staną się właścicielami akcji MiŚOT SA – mówi Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA.