EPIX w ringu z Hawe Telekom

Trzy węzły wymiany ruchu internetowego EPIX, mieszczące się w Katowicach, Warszawie i Poznaniu, już wkrótce osiągną jeszcze wyższy poziom techniczny, dzięki współpracy z polskim operatorem Hawe Telekom, co pozwoli świadczyć usługi premium. Trwa uruchamianie pierwszych łączy ringu, składających się na blisko 1Tb/s zamówionej przepływności.

 

Od początku istnienia zapewniamy dostęp do taniej i wysokiej jakości transmisji danych i usług IP – mówi Krzysztof Czuszek, wiceprezes MiŚOT S.A. – EPIX jest jedynym polskim i zarazem największym w kraju węzłem wymiany ruchu, zarządzanym ponadto przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Nadwyżki finansowe pozyskane z jego prowadzenia przeznaczane są na rozwój i wspieranie przedsięwzięć służących jego użytkownikom – podkreśla.

 

Skrót przez Polskę

Pod koniec 2020 roku EPIX Internet Exchange uruchomił na terenie poznańskiego kampusu Data Center Beyond.pl trzecią, po Katowicach i Warszawie, lokalizację węzła wymiany ruchu. Dane z poznańskiego węzła do Katowic przesyłane są obecnie przez Warszawę, co wkrótce także ulegnie zmienia.

 

 Domykamy ring ze względu na ogromne zapotrzebowania na skracanie tras i zmniejszenie opóźnień dla operatorów, a także ze względów bezpieczeństwa – stwierdza Krzysztof Czuszek. – W razie jakiejkolwiek awarii po prostu skierujemy ruch w drugą stronę. Zadbaliśmy też o to, by przesył danych po łączach był skalowalny i z czasem mógł się zwiększać proporcjonalnie do zapotrzebowania.

 

Poznański węzeł ma strategiczne znaczenie i w dużej części przejął obsługę ruchu internetowego na obszarze zachodniej Polski. Znacząco poprawiło to szybkość przesyłu danych dla obecnych członków EPIX w pozostałych częściach kraju, którzy mogą teraz ominąć transferowanie ruchu zestawiając połączenie w Poznaniu. Bezpośredniego połączenia Poznania z Katowicami możemy spodziewać się już we wrześniu.

 

Ring transmisyjny budowany przez EPIX wymaga dostępu do nowoczesnej infrastruktury światłowodowej. Hawe Telekom, które specjalizuje się w hurtowym świadczeniu usług dla operatorów telekomunikacyjnych, okazało się idealnym partnerem do zestawienia sieci Nx100G łączącej lokalizacje EPIX. Rozwiązanie zaproponowane przez Hawe Telekom okazało się optymalne również ze względu na doświadczenie spółki w obsłudze rynku operatorskiego.

 

Nie bez znaczenia okazała się również możliwość uzyskania synergii ze względu na potrzeby Hawe Telekom w zakresie wymiany ruchu w ramach IXP. Hawe Telekom podłączy w każdej z trzech lokalizacji serwery systemu CDN HAWE.

 

Cieszymy się, że EPIX dołączy do grona kluczowych operatorów korzystających z usług Hawe Telekom. Jestem przekonany, że oparcie szkieletu transmisji między lokalizacjami  EPIX o usługi Hawe Telekom to kolejny etap naszej długoletniej współpracy, która przyniesie wymierne korzyści dla małych i średnich operatorów w Polsce – podkreśla Dominik Drozdowski, wiceprezes Hawe Telekom.

 

Polski kapitał

Warto dodać, że Hawe Telekom jest pierwszym w Polsce operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne dla innych operatorów („carriers’ carrier”). Spółka świadczy usługi z zakresu sprzedaży i dzierżawy kabli oraz włókien światłowodowych, dzierżawy usług transmisji danych w oparciu o posiadany system DWDM w kraju i zagranicą, kolokacji w obiektach wyniesionych rozmieszczonych na Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej Hawe Telekom oraz wyspecjalizowanego serwisu sieci telekomunikacyjnych.

 

Nie ukrywam, że przy wyborze kontrahenta do budowy ringu zależało nam głównie na współpracy z polskim podmiotem – stwierdza Krzysztof Czuszek. – Założony przez Stowarzyszenie e-Południe EPIX powstał dzięki pracy, zaangażowaniu i kapitałowi polskich małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, a pozostałe znaczące IXP, które działają w Polsce, wypracowują zyski dla francuskiego i amerykańskiego kapitału, jednocześnie konkurując z MiŚOT-ami na rynku biznesowym i detalicznym. Konsekwentnie zależało nam, by wypracowane przez nas pieniądze zostały w kraju.

 

Hawe Telekom od lat zapewnia usługi transmisji danych dla ISP z całej Polski. MiŚOT-y podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej Hawe, mogą korzystać z transmisji do dowolnego węzła EPIX.

 

Kolejne kroki

Domknięcie ringu EPIX jest także kolejnym etapem profesjonalizacji węzła, w ramach którego tworzone są kolejne produkty dla MiŚOT-ów z zakresu usług premium. Grupa MiŚOT jest też w trakcie budowy własnego centrum danych, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa EPIX-a. W ciągu ostatnich lat EPIX wymienił także praktycznie cały sprzęt (inwestycja liczona w milionach złotych).

Trwa także budowanie wokół Stowarzyszenia e-Południe grupy kapitałowej, której liderem będzie spółka MiŚOT S.A. Ponad 61 proc. jej akcji trafi do operatorów, którzy jednocześnie będą jej klientami. Jest to początek realnej integracji biznesowej rozproszonych operatorów stanowiących znaczącą część polskiego rynku telekomunikacyjnego.

 

Czym jest IXP?

Punkt wymiany ruchu internetowego (ang. Internet Exchange Point czyli IXP) to w praktyce zestaw urządzeń telekomunikacyjnych, który umożliwia i usprawnia połączenia pomiędzy więcej niż dwoma niezależnymi systemami internetowymi. IXP umieszczony jest co do zasady w ważnym komunikacyjnie miejscu i zapewniając połączenie autonomicznych systemów pozwala na wymianę między nimi ogromnej (liczonej w Terabitach na sekundę) ilości danych. Punkt wymiany ruchu nie wymaga przy tym, aby ruch internetowy między jakąkolwiek parą uczestniczących systemów autonomicznych przechodził przez inny (trzeci) system, nie powoduje też żadnych zmian w tym ruchu, ani w żaden inny sposób w niego nie ingeruje. Mówiąc bardziej obrazowo; bez IX-ów nie moglibyśmy komunikować się ze światem w sposób tani i efektywny.

Na świecie istnieje ponad 800 punktów wymiany ruchu internetowego rozmieszczonych z reguły w centrach telekomunikacyjnych krajów ich pochodzenia. W Stanach Zjednoczonych punkty wymiany ruchu internetowego nazywane są również Network Access Point (NAP). Pierwszym punktem wymiany ruchu w Polsce był uruchomiony przez ATM S.A. punkt wymiany ruchu pomiędzy sieciami IKP (AToM) i Internet Technologies. Warto też wspomnieć, że EPIX.Katowice w rankingu największych węzłów wymiany ruchu na świecie znajduje się w pierwszej dziesiątce. Wysoko na liście jest też EPIX.Warszawa.