Treść jest chroniona hasłem. Proszę je wprowadzić żeby ją wyświetlić.

Projekt MdO, czyli Mały i Średni Operator Telekomunikacyjny dla Ogólnopolskich (przetargów, konkursów, klientów), umożliwił MiŚOT-om start pod wspólną marką w przetargach na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu wyrównano szanse w stosunku do operatorów korporacyjnych, a mniejsi operatorzy odnieśli sukces – pozyskali w latach 2018 – 2021 w postępowaniach organizowanych przez NASK ponad 3000 lokalizacji. W Projekcie MdO uczestniczy kilkuset MiŚOT-ów. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu, zarobili oni w 2020 roku ponad 6 mln zł, a szacowane przychody do 2025 roku przekroczą 40 mln zł.

Spółka nadal uczestniczy w postępowaniach na budowę OSE i jednocześnie przygotowuje się do kolejnych przetargów o szerokim zasięgu, w których wykorzysta potencjał MiŚOT-ów oraz własne doświadczenie.