Członkowie Stowarzyszenia e-Południe podsumowali 2023 rok

18 czerwca na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia e-Południe formalnie podsumowano ubiegły rok. Dwa tygodnie wcześniej w tej samej sprawie obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MiŚOT SA. 

Po lekturze sprawozdań przedstawionych na obu walnych można stwierdzić, że 2023 rok był dla Grupy MiŚOT czasem wejścia w nowe projekty, a przede wszystkim znaczącego rozszerzenia akcjonariatu MiŚOT SA. Obecny rok przyniesie dalsze zwiększenie liczby właścicieli spółki akcyjnej, jak również działania wzmacniające jej potencjał.

– Oceniając naszą aktywność w 2023 roku należy spojrzeć łącznie na wyniki MiŚOT SA i Stowarzyszenia e-Południe. Dopiero te liczby pokazują potencjał Grupy – przekonuje Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe i wiceprezes MiŚOT SA.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie e-Południe posiadało udziały w spółkach: Projekt IdM, Projekt MdS, Projekt MdF, Projekt MdI, Projekt MdC, AMS System, zaś MiŚOT SA była właścicielem podmiotów: EPIX, Projekt MdM, Projekt MdO i Projekt TdM. Wszystkie spółki tworzyły Grupę MiŚOT. W 2023 roku Grupa osiągnęła 46,08 mln zł przychodów, wypracowując zysk netto na poziomie 1,17 mln zł. Przychody spółek, w których Stowarzyszenie e-Południe ma udziały, osiągnęły poziom 22,62 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,56 mln zł.

Obradujące 18 czerwca Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe przyjęło sprawozdanie finansowe za 2023 rok, podjęło również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom organów statutowych. Zdecydowano, że wypracowany w 2023 roku zysk netto w całości zostanie przeznaczony na działania statutowe Stowarzyszenia.

– Przed nami druga tura sprzedaży akcji MiŚOT SA. Propozycje nabycia akcji spółki otrzymają właściciele i udziałowcy operatorów, którzy nie brali udziału w sprzedaży pierwszej transzy, a ich podmioty przez lata budowały potencjał Grupy MiŚOT. Na początku czerwca akcjonariusze spółki akcyjnej zgodzili się na zmiany w statucie, które po zarejestrowaniu przez sąd otworzą drogę do udostępnienia akcji. 18 czerwca również członkowie Stowarzyszenia zgodzili się na drugą część sprzedaży papierów wartościowych z puli należącej do ich organizacji – wyjaśnia Sebastian Kachel, członek zarządu Stowarzyszenia e-Południe i wiceprezes MiŚOT SA.

W efekcie w najbliższych tygodniach akcje trafią do kolejnej grupy operatorów. Od kilku tygodni trwa proces zgłaszania pełnomocników, którzy będą odpowiadać za formalną stronę transakcji.

– Pod koniec 2023 roku obiecaliśmy inwestorom, którzy nie dopełnili formalności lub nie zdążyli z nimi na czas, że nie zapomnimy o nich.Za kilka miesięcy, po sprzedaży przez Stowarzyszenie drugiej transzy akcji spółki, będziemy mogli wzmocnić ją przenosząc tam kolejne aktywności. Również to będzie realizacją obietnic danych operatorom – mówi Krzysztof Czuszek, prezes zarządu MiŚOT SA, a  jednocześnie członek zarządu Stowarzyszenie e-Południe.