Cyberbezpieczeństwo: lokalni operatorzy a System 46

Poprzez System 46 jednostki samorządu terytorialnego mają zostać włączone do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. To także realna szansa dla lokalnych operatorów.

S46, czyli System 46, to system teleinformatyczny, który wspiera zgłaszanie i obsługę incydentów związanych z cyberzagrożeniami, a także wymianę informacji i współpracę pomiędzy uczestnikami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC). System ma także zapewnić szacowanie ryzyka na poziomie krajowym i ostrzeganie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.

Realizowany przez NASK projekt zakłada podłączanie do S46 jednostek samorządu terytorialnego, RCB (koordynującego krajowy system zarządzania kryzysowego), a także operatorów usług kluczowych (w tym większych szpitali w Polsce).

– Lokalni operatorzy mogą wziąć realny udział w tworzeniu S46 poprzez podłączenie lokalnych urzędów na odcinku ostatniej mili z siecią Exatela, który realizuje połączenie z chmurą S46 – mówi Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA. – Docelowo to może być projekt większy niż podłączanie szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowane wcześniej przez projekt MdO. Zachęcamy również do współpracy w tej sprawie z projektem MdO. Wspólne działania przyniosą kolejne korzyści dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Zwiększenie liczby podmiotów KSC podłączonych do S46 docelowo pozwoli na podniesienie jakości przetwarzanych danych, a z drugiej strony poszerzy wymianę informacji na temat cyberbezpieczeństwa,

Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie potencjału zapobiegania i reagowania na incydenty jest bliskie wszystkim operatorom telekomunikacyjnym.

System teleinformatyczny S46 działa na podstawie art. 46 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.